Топ-100
Back

ⓘ Обновливи извори на енергија ..
                                               

Обновливи извори на енергија

Обновлива енергија – енергија која се добива од природни извори, како сончева светлина, ветар, дожд, водени бранови и геотермална енергија, кои се обновливи. Технологиите на обновливи извори на енергија ги вклучуваат сончевата енергија, снагата на ветрот, хидроенергијата, енергијата на биомаса и биогориво. Скоро целата обновлива енергија доаѓа од Сонцето. Сонцето кон Земјата зрачи 5.25 kWh/m 2 на ден. Сончевата константа е 1.366 kW/m 2). После векови користење на енергијата на фосилните горива, денес глобалната слика се менува, а обновливата енергија сè повеќе се смета за еден од клучните ...

                                               

Хидроенергија

Хидроенергија е енергија која потекнува од силата на водата hydro, па од тука и нејзиното име. Претставува конвенционален обновлив извор на енергија, кој со векови се користи за добивање механичка, а веќе подолго од сто година и електрична енергија.

                                               

RETScreen

RETScreen софтверот за управување со чиста енергија е софтверски пакет развиен од страна на Владата на Канада. RETScreen Expert беше истакнат на Министерскиот состанок за чиста енергија во 2016 г. што се одржа во Сан Франциско. Софтверот е достапен на 36 јазици, вклучувајќи и македонски. RETScreen Expert е тековната верзија на софтверот и беше јавно претставена на 19 септември 2016 г. Софтверот овозможува сеопфатна идентификација, оценување и оптимизација на техничката и финансиската одржливост на потенцијалните проекти за одржлива енергија и енергетска ефикасност; како и мерење и потврдув ...

                                     

ⓘ Обновливи извори на енергија

  • Обновлива енергија енергија која се добива од природни извори како сончева светлина, ветар, дожд, водени бранови и геотермална енергија кои се обновливи природно
  • на енергија и неконвенционални извори на енергија Со обѕир на природната обновливост на изворите на енергија можат да бидат Обновливи извори на енергија
  • интересот за ветерната енергија Денес таа е најбрзорастечкиот сегмент во индустријата на обновливи извори на електрична енергија Најдобар пример за тоа
  • Геотермалната енергија по хидроенергијата и биомасите како класични обновливи извори од сите нови и обновливи извори на енергија претставува најзначаен
  • добие 18 од вкупната енергија од обновливи извори до 2020 година. Во 2015 година, според независниот оператор за пренос на енергија во Грција ΑΔΜΗΕ повеќе
  • Необновливи извори на енергија претставуваат група на ресурси кој не можат да обноват кога ќе се искористат еднаш. Тука спаѓаат фосилни горива нафта
  • електраните на морски бранови. Електраните исто така се делат на електрани со обновливи извори на енергија електрани со необновливи извори на енергија На пример:
  • 270 kW. Список на електрани во Македонија Големоилинска Река Преглед на производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија - мали хидроелектроцентрали
  • биогоривата и 2, 9 од обновливи извори Вкупната потрошувачка на првична енергија во САД во 2015 година најмногу се потпира на нафтата 35 quadrillion
  • обновлива енергија предизвикуваат значителни проблеми со одржливоста. Технологиите за обновливи извори на енергија се суштински за одржливата енергија бидејќи

Users also searched:

...
...
...