Топ-100
Back

ⓘ Сметачки системи ..
                                               

Експертен систем

Како гранка од вештачката интелигенција, Експертниот систем претставува сметачки систем кој користи специјализирано знаење од некоја област и ја имитира способноста на човечкиот експерт да носи одлуки, а со тоа и да решава проблеми. Експертните системи решаваат комплексни проблеми преку расудување врз база на знаење, слично како човечки експерт, а не следат одредена процедура зададена од развивачот како што прават конвенционалните компјутерски програми. Првите експертни системи биле создадени во 70-тите години, а во 80-тите станале попопуларни.

                                               

CLIPS

CLIPS е софтверска алатка која се користи за развој на експертен систем. Името претставува акроним од целосното име "C Language Integrated Production System". Синтаксата на CLIPS и името се инспирирани од OPS на Charles Forgy, иако тоа официјално никогаш не е потврдено. Развојот на оваа алатка започнува во 1985 година во центарот на НАСА, Johnson Space Center, и продолжува сè до среднината на деведесетите години кога развојот на експертните системи престанува да биде во фокус. Оригиналното име на овој проект е NASAs AI Language. CLIPS е веројатно најраспространета алатка за развој на експе ...

                                               

DTD

Document Type Definition - претставува мета-јазик со множество на декларации кои ни овозможуваат да дефинираме определен XML јазик. DTD е предвесник на XML Schema и имаат слична функција. DTD користи формална синтакса односно список на правила кои ги дефинираат елементите и атрибутите, односно укажува на тоа кои елементи се дозволени, ограничувања за дозволените елементи, редоследот на појавување на елементите,кои атрибути може определен елемент да ги содржи и ограничувања за вредностите на елемнтите и атрибутите. DTD може да биде вклучен во самиот XML документ, или да биде поврзан со него ...

                                     

ⓘ Сметачки системи

 • теориските основи на информацијата и сметањето и нивната примена во сметачки системи било да се апстрактни или не Зборот информатика за првпат се спомнува
 • Како гранка од вештачката интелигенција, Експертниот систем претставува сметачки компјутерски систем кој користи специјализирано знаење од некоја област
 • верзии на машинска и програмска опрема или оперативни системи по претпоставка дека еден сметачки процес споделува ресурси на еден или повеќе клиенти на
 • сметачки систем кој, според можностите што ги нуди, претставува успешна копија на друг стандарден сметачки систем. Најчесто се однесува на сметачки системи
 • Сметачки програм исто така програмска опрема, или само една програм или прилог, апликација е низа од инструкции напишани за вршење на определени задачи
 • Растерска графика Векторска графика 3D - графика Дигитални филми Сметачки игри DADiSP MathCAD Mathematica MATLAB Maxima Сметачки алгебарски системи DBMS
 • ги упатуваме. Потребата за безбедносни механизми кај распределените сметачки системи произлегува од желбата да се делат ресурсите. Тогаш барањето е да се
 • обработувачи. Големи системи со Шеснаесет или повеќе обработувачи, се исто така достапни со веќе наведените модели. Секвентните сметачки системи градат големи
 • ги постигнат своите зацртани цели. Соработните програми се основата за сметачки поддржана кооперативна работа. Соработката е рекурзивен процес при кој
 • опрема или софтвер од англиски: software односно програмски потсистем на сметачки систем, е составен од системски, услужни или апликативни програми со инструкции
 • математичко знаење. Ова знаење се содржи од аксиоми, дефиниции, теореми и сметачки техники, сите поврзани на одреден начин низ традиција или пракса. Пример
 • синтаксичка анализа компетитивна анализа анализа на алгоритми анализа на сметачки програми анализа на статистички кодови Во музика: музичка анализа Шенкерова