Топ-100
Back

ⓘ Афроазиски јазици. Афроазиските јазици сочинуваат големо јазично семејство со околу 375 живи јазика со над 350 милиони говорници во Северна Африка, Источна Афри ..
Афроазиски јазици
                                     

ⓘ Афроазиски јазици

Афроазиските јазици сочинуваат големо јазично семејство со околу 375 живи јазика со над 350 милиони говорници во Северна Африка, Источна Африка и Југозападна Азија. Најмногу зборуван афроазиски јазик е арапскиот јазик со околу 230 милиони говорници. Покрај денешните живи јазици, во групата на афроазиски јазици спаѓаат и некои мртви јазици како на пример египетскиот јазик, библискиот хебрејски јазик и акадскиот јазик.

Поимот "афроазиски" бил создаден од Морис Делафос. Сепак овој поим не се користел многу, сè додека не бил прифатен од Џозеф Гринберг со што се заменил стариот назив хамитско-семитски јазици.

                                     

1. Јазици и распространетост

Афроазиските јазици, во најголем дел од лингвистичката литература, се составени од следните јазични подгрупи:

 • берберски јазици
 • чадски јазици
 • кушитски јазици
 • омотски јазици
 • египетски јазик
 • семитски јазици
                                     

2. Надворешни врски

 • Афроазиско јазично стебло
 • Предлозите за квалификација на Орел, Столбова и Ехрет
 • "Дали омотските се афроазиски?" од Ролф Теил 2006
 • Афроазиските јазици на Етнолог
 • Северноамериканска конференција за афроазиска лингвистика
 • Афроазиско и семитско јазично стебло
                                     
 • Источночадските јазици сочинуваат подгрупа на чадските јазици кои пак се дел од јазичното семејство на афроазиски јазици Јазиците се зборуваат во Чад
 • Масанските јазици се подгрупа на чадските јазици кои пак се дел од јазичното семејство на афроазиски јазици Јазиците се зборуваат во Чад и Камерун.
 • Маоанските јазици сочинуваат подгрупа на омотските јазици кои пак се дел од семејството на афроазиски јазици Јазиците се зборуваат во Етиопија. Во оваа
 • Јужноомотските јазици сочинуваат подгрупа на омотските јазици кои пак се дел од семејството на афроазиски јазици Јазиците се зборуваат во Етиопија. Во
 • Омотските јазици сочинуваат подгрупа на јазичното семејство на афроазиски јазици Јазиците се зборуваат во Етиопија, поточно во југозападните предели.
 • Биу - мандарските јазици или познати како централночадски се подгрупа на чадските јазици од јазичното семејство на афроазиски јазици Јазиците се зборуваат
 • Dallas: Summer Institute of Linguistics. Етнолог за северноомотските јазици Портал: Јазик Афроазиски јазици Омотски јазици Ethnologue за омотските јазици
 • Dallas: Summer Institute of Linguistics. Етнолог за северноомотските јазици Портал: Јазик Афроазиски јазици Омотски јазици Ethnologue за омотските јазици
 • Dallas: Summer Institute of Linguistics. Етнолог за северноомотските јазици Портал: Јазик Афроазиски јазици Омотски јазици Ethnologue за омотските јазици
 • Јужносемитските јазици се гранка на семитското јазично семејство во поголемата група на афроазиски јазици застапени во северна и источна и западна Африка
 • Кушитските јазици сочинуваат подгрупа на јазичното семејство афроазиски јазици Овие јазици воглавно се зборуваат во Африканскиот Рог Етиопија, Еритреја

Users also searched:

...