Топ-100
Back

ⓘ Сметачки мрежи ..
                                               

Мрежи засновани на облак

Мрежи засновани на облак - мрежни решенија почнуваат да се појавуваат на пазарот кој ветува да испорача иста цена, ефикасност, и приспособливост кој даваат придонес во мрежната сфера како софтверски сервис Saas. Мулти-тенант архитектура заснована на Saas апликација како што е Salesforce TM го изменија статус кво-то во CRM сферата. Облак-заснованото вмрежување ветува револуција која ќе донесе многу новости во компјутерското вмрежување.

                                               

’Рбетна мрежа

’Рбетна мрежа - дел од инфраструктурата на една сметачка мрежа која поврзува различни делови на мрежа, овозможувајки патека за размена на информации помеѓу различни локални мрежи LANs or subnetworks. ’Рбетната мрежа може да поврзе заедно различни мрежи во иста зграда, во различни згради во кампус околина,или во поширока област.Нормално, капацитетот на рбетната мрежа е поголем од мрежите на кои таа е поврзана. Големи корпорации коишто имаат повеќе локации можат да имаат рбетна мрежа која што ги поврзува сите локации заедно, на пример,ако некој кластер опслужувач има потреба да биде пристапе ...

                                               

Асиметрично мултипроцесирање

Асиметрично мултипроцесирање, или AMP, била софтверска stopgap за управување со повеќе обработувачи пред симетричното мултипроцесирање, односно пред СМП да стане достапно. Мултипроцесирање значи, повеќе од еден обработувач во еден компјутерски систем. CPU е аритметичка и локичка машина која извршува кориснички апликации; влезно/излезен интерфејс како што е GPU, дури и ако е применет користејќи вграден обработувач, не формира Централно Обработувачка Единица затоа што не покренува кориснички апликативни програми. Со повеќе CPU, можат да се покренуваат повеќе од една корисничка апликација, во ...

                                               

Едуроам

Eduroam е интернационален роаминг сервис за корисници од областа на истражување, високо образование и вишо образование. Овој сервис им овозможува на истражувачите, професорите и студентите лесен и сигурен пристап до мрежа при посета на други институции. Проверката на корисниците се извршува преку нивната матична институција со користење на истите ингеренции кои ги користат при локално поврзување на мрежа, а додека авторизацијата за поврзување на интернет и други можни ресурси се извршува од страна на посетената институција. Корисниците не плаќаат за користење на едуроам. Овој сервис на лок ...

                                               

Интернет-протокол

Интернет протокол, крат. ИП - неконекциски ориентиран што значи дека патеката т.е. рутата од изворот до одредиштето не треба да се воспостави пред пакетите да влезат во мрежата. Можно е секој пакет да си има своја различна независна рута од рутата на претходниот пакет кој има иста изворна и дестинациона IP адреса. IP не гарантира дека пакетите ќе пристигнат во оригиналната секвенца ниту пак дека воопшто ќе пристигнат до нивното одредиште. Засега постојат две верзии на IP протоколот, и тоа: IP верзија 4 IPv4, која е опишана во RFC 791, и IP version 6 IPv6, опишана во RFC 1883-1887. Описот н ...

                                               

Јазол (мрежа)

Во комуникацискитe мрежи, еден јазол е точка за врска, или точка за редистрибуција или крајна точка за комуникација. Дефиницијата за јазол зависи од мрежата и протоколниот слој на кој припаѓа. Физички мрежен јазол е активен електронски уред кој е прикачен на мрежата и е способен за праќање, примање или препраќање на информации преку комуникациски канал. Пасивна дистрибутивна точка како дистрибутивен фрејм не е јазол. Во мрежната теорија или теоријата на графовите, терминот јазол се однесува на точка на мрежната топологијa, на кој линии се сечат или се гранки.

                                     

ⓘ Сметачки мрежи

 • професионален мрежен администратор. Многу од корисниците инсталираат и домашни сметачки мрежи Home area Networks HAN кои им овозможуваат поврзување на различни
 • пренос ТЦП Во компјутерски мрежи Порта е софтверски зададен канал со кој комуницираат апликациите преку компјутерските мрежи Овој канал на една од страните
 • Мрежи засновани на облак - мрежни решенија почнуваат да се појавуваат на пазарот кој ветува да испорача иста цена, ефикасност, и приспособливост кој даваат
 • или рутер, од англиски: router - уред кој поврзува две или повеќе сметачки мрежи и селективно насочува испраќа податочни пакети помеѓу мрежите. Секој
 • WDS, WEP, TKIP, и CCMP AES шифрирање. Пред безжичните мрежи поставувањето на сметачки мрежи во стопанството, домовите или училиштата честопати барало
 • овозможува безбедно да чува податоци кои се преосетливи за вообичаените сметачки мрежи Неговиот мозок може да чува речиси 80 гигабајти на податоци или 160
 • вируси со кои ги напаѓаат непријателските сметачки системи и мрежи и во тие единици се вклучени цивилни сметачки професионалци. Командант Боб Мехал, ќе
 • 2 Сметачко - комуникациски мрежи C.3 Специјализирани системи J.7 C.4 Перформанси на системи C.5 Имплементација на сметачки системи D. Софтвер D.1 Техники
 • пристап ТБП или WAP Јавна точка на безжичен пристап hotspot Податочни и сметачки комуникации, Вилијам Сталингс ALOHAnet Дел од IEEE стандарди за WLAN
 • Internet или семрежје - јавно достапен систем на меѓусебно поврзани сметачки мрежи од целиот свет, кои пренесуваат податоци во форма на пакети со користење
 • премногу комплексни за да бидат забележани од страна на луѓето или други сметачки техники. Обучена невронска мрежа може да се смета за експерт во категоријата
                                               

Екстранет

Екстранетот може да биде скап за имплементирање или одржување во рамките на една организација. Обезбедувањето на екстранетот може да биде оневозможено при хостување на важни или лични податоци.

Users also searched:

...
...
...