Топ-100
Back

ⓘ Сметачки поими ..
                                               

Интероперабилност

Интероперабилност е термин што означува поврзување на луѓе, податоци и разновидни системи. Терминот може да биде дефиниран во технички контекст или пошироко, земајќи предвид општествени, политички и организациони фактори.

                                               

Корисник (компјутери)

Корисник - во компјутерството е лице кое користи компјутер или мрежна услуга. Корисниците на компјутерски системи и софтверски производи обично немаат техничка експертиза потребна за целосно разбирање како тие работат. Интензивните корисници употребуваат напредни карактеристики на програмите, иако не се нужно способни за компјутерско програмирање и системска администрација. Корисник често има корисничка сметка и е идентификуван во системот со корисничко име. Другите поими за корисничко име вклучуваат име за најава, име на екран, име на сметка, прекар. Некои софтверски производи им обезбеду ...

                                               

Корисник (сметаштво)

Корисник е лице кое користи сметач или мрежна услуга. Корисниците на компјутерски системи и софтверски производи обично немаат техничка експертиза потребна за целосно разбирање како тие работат. Корисниците на компјутерски системи или програми користат напредни карактеристики на програмите, иако тие не се нужно способни за компјутерско програмирање и системска администрација. Корисник често има корисничка сметка и е идентификуван во системот со корисничко име. Другите поими за корисничко име вклучуваат име за најава, име на екран, име на сметка, прекар што произлегува од идентичниот радио ...

                                               

Обработка на текст

Обработката на текст претставува создавање на документи со помош на обработувач на текст. Ова може да се однесува и на напредни стенографски техники, напати во наменски ситуации со помош на посебна машина за пишување.

                                               

Паѓачки списочник

Паѓачкиот списочник е графички контролен елемент, сличен на списочникот, што им овозможува на корисниците да изберат една вредност од списокот. Кога паѓачкиот списочник е неактивен, тој прикажува само една вредност. Кога е активен, прикажува список на вредности, од кои корисниците може да изберат една. Кога корисникот избере нова вредност, контролата го враќа во неговата неактивна состојба прикажувајќи ја избраната вредност. Често се користи во дизајн на графички кориснички интерфејси, вклучувајќи го и веб-дизајнот.

                                               

Списочник

Списочник - графички контролен елемент кој овозможува корисникот да избере една или повеќе ставки од списокот содржан во статичкиот текст. За да избере ставка од списочникот корисникот ја кликнува истата, понекогаш во комбинација со "Shift" или "Ctrl" за повеќекратен избор. Со притискање на копчето "Ctrl" и кликнување на веќе избрана ставка, изборот се поништува, односно ставката веќе не е избрана.

                                     

ⓘ Сметачки поими

  • вируси со кои ги напаѓаат непријателските сметачки системи и мрежи, и во тие единици се вклучени цивилни сметачки професионалци. Командант Боб Мехал, ќе
  • корисничка сметка и е идентификуван во системот со корисничко име. Другите поими за корисничко име вклучуваат име за најава, име на екран, име на сметка
  • корисничка сметка и е идентификуван во системот со корисничко име. Другите поими за корисничко име вклучуваат име за најава, име на екран, име на сметка
  • математичко знаење. Ова знаење се содржи од аксиоми, дефиниции, теореми и сметачки техники, сите поврзани на одреден начин низ традиција или пракса. Пример
  • Бојност, хрома и заситеност - сродни но различни поими што се однесуваат на јачината на дадена боја. Бојноста е степенот на различноста помеѓу бојата
  • најзастапениот координатен систем во изработката на сметачка графика, сметачки - потпомогнатото конструирање CAD и други обработки на податоци поврзани
  • групи, и со испраќање на е - пошта со омраза на заинтересираните странки поими сајбер малтретирање сајбер демнење малтретирање преку компјутер криминал
  • Повеќејадрен обработувач - сметачки обработувач со две или повеќе истоветни обработувачки единици наречени јадра кои се единици што читаат и извршуваат
  • телеграфските сигнали. Во телекомуникациите, изразот репетитор ги опфаќа следниве поими Аналоген уред кој го засилува влезниот сигнал, без оглед на неговиот вид
  • Наредба команда, инструкција - заповед во информатиката што се задава на програм во својство на некаков толкувач, со цел да изврши дадена задача. Најчесто
                                               

No Level

No Level, се употребува да се означи нивото на набавка на лиценци од софтверот до ниво од 50 единици. При тоа не е важно за каков базен на производи се работи: Systems, Applications, Servers. Уште се нарекува Open Business. Обично го користат мали фирми коишто имаат потреба од неколку копии на Office и Windows.

                                               

Open License Pack

Open License Pack, при набавка на повеќе копии на софтвер, купувачот може да набави само лиценци и при тоа да се квалификува во одредено ниво на цени: NL, B и C. OLP обезбедува набавка по тие повластени цени за време од 2 години.

                                               

Open Subscription License

Open Subscription License, наместо да набавува лиценци за користење на софтверот на неограничено време за верзијата за која е набавена, купувачот може да ги набавува лиценците и да го добива правото на користење на годишно ниво. При ваквиот начин на набавка, купувачот е овластен да ја инсталира и користи најновата верзија на софтверот.