Топ-100
Back

ⓘ Сметачка графика ..
                                               

Векторизација

Во компјутерската графика, векторизација се однесува на процес на претворање на растерска графија во векторска графика. Популарни примени: Кај географските информациони системи GIS сателитските или воздушните слики се векторизираат за да се создадат карти. Кај графичкиот дизајн и фотографијата, графиката може да се векторизира за полесна употреба и менување на големината. Кај компјутерскиот дизајнираните CAD цртежи шематски планови итн. се скенираат, векторизираат и се запишуваат како CAD податотеки во процесот наречен "претворање од хартија во CAD" или "претворање на цртежи".

                                               

Пиксел

Пиксел, сликел или точка - физичка точка на една растерска слика, или пак најмалиот упатен елемент во состав на еден приказен уред, т.е. најмалото делче од екранот што може да се контролира. Вообичаено е и да се замислува како една од множество точки на екранот. Адресата на пикселот одговара на неговите физички координати. Пикселите на екраните со течни кристали се изработуваат како дведимензионална решетка и се претставуваат со точки и квадрати, но пикселите кај катодните цевки одговараат на нивните механизми и стапки на отчитување. Бројот на пиксели на дадена површина разговорно се нарек ...

                                               

Стереометриско моделирање

Цврсто моделирање е прецизна престава на цврсти делови на објект, односно модели на цврсти објекти соодветни за компјутерска обработка. Исто така е познато како просторно моделирање. Други методи на моделирање вклучуваат површински модели и wire frame модели. Примарни употреби на цврсто моделирање се CAD, engineering анализи, комјутерска графика и анимација, рапидно прототипирање, медицинско тестирање, визуелизација на продукти и визуелизација на научни истражувања.

                                               

Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max, поранешен 3D Studio Max, е 3D компјутерски графички софтвер за создавање 3D анимации,модели и слики. Развиван е од Autodesk Media and Entertainment. Има алатки за моделирање, флексибилни додатоци и може да се користи на Microsoft Windows оперативниот систем. Често се користи за развивање видео игри, ТВ реклами и визуелизација на архитектурални решенија. Понекогаш се користи за филмски ефекти и визуелизација на филмови. Освен алатките за анимирање и моделирање, последната верзија содржи и Shader-и, глобално осветлување, кориснички интерфејс кој може да се прилагодува и сво ...

                                               

JPEG

JPEG е копримиран формат за слики со загуби кои произлегуваат од растерски слики. Ова е најчесто користениот формат при работа со слики поради скромните мемориски потреби и прикладноста за архивирање, како и размена преку сајтови или маилови. Практично сите програми и фото-оперми овозможуваат подршка за овој формат, како и претворање на истиот во JPG. Во ретки случаеви овозможуваат претворање во BMP, а потоа во JPG. Значајно повеќекратно смалување на мемориските барање се базира меѓу другото и на исклучување на оние нијански кои ги нема во BMP. Со тоа практичнои не се губи на квалитетот на ...

                                     

ⓘ Сметачка графика

 • со цел да се претстават слики и сметачка графика Векторски графички формати се комплементарни со растерската графика која претставува приказ на слики
 • се: Звучници Слушалки Екран Печатач Графички кориснички посредник CAD Векторска графика наспроти растерска графика Графичка картичка Сметачка графика
 • Во компјутерската графика векторизација се однесува на процес на претворање на растерска графија во векторска графика Популарни примени: Кај компјутерскиот
 • традименизоналната компјутерска графика но исто така опфаќа како дводимензионална графика така и обработка на слика. Компјутерската графика ја проучува манипулацијата
 • може да се најде на поврзаните засебни страници. Сметачка графика и сметачка анимација Сметачката графика е општ поим за сите техники што произведуваат слики
 • solid modeling design of hip replacement parts, for example Сметачка графика Сметачка геометрија Euler Гранична престава Инженерско цртање Техничко
 • Симболички и алгебарски манипулации I.2 Вештачка интелигенција I.3 Сметачка графика I.4 Обработка на слики и Сметачки вид I.5 Препознавање на облици I
 • CAD Дигитална обработка на слики Видеокартичка Графичка картичка Сметачка графика Друштво за приказ на информации - стручна меѓународна организација
 • софтверски пакет. 3D моделите можат да се користат и во компјутерската графика за многу видео игри. Фирмите за инженеринг и архитектура го користат 3ds
 • многу други. Ова е најзастапениот координатен систем во изработката на сметачка графика сметачки - потпомогнатото конструирање CAD и други обработки на податоци
 • инженерски пресметки, обработка на слики, архитектонски моделирања, како и сметачка графика за анимација и визуелни ефекти во филмови. Претходник на распространетиот

Users also searched:

...
...
...