Топ-100
Back

ⓘ Наредба, информатика. Наредба - заповед во информатиката што се задава на програм во својство на некаков толкувач, со цел да изврши дадена задача. Најчесто наре ..
                                     

ⓘ Наредба (информатика)

Наредба - заповед во информатиката што се задава на програм во својство на некаков толкувач, со цел да изврши дадена задача. Најчесто наредбата се задава во некој вид на посредник со наредбен ред како лушпа.

Поимот "наредба" се користи поконкрето кај наредбените императивни програмски јазици. Овие јазици се нарекуваат така поради тоа што исказите во нив се запишуваат во облик налик на граматичкиот наредбен начин кај природните јазици, обично во глаголска форма.

Многу програмски јазици допуштаат посебно обликувани аргументи наречени "ознаки" flags, кои го менуваат редовното поведение на наредбата, додека пак понатамошните аргументи посочуваат врз што делува наредбата. Ако споредиме со природните јазици, тогаш ознаките се прилози, а другите аргументи се предмети.

                                     

1. Примери

Еве некои примери за наредби што се задаваат на наредбен толкувач Unix-лушпа:

 • cd /home/pete
Оваа наредба го менува местото на корисникот во стеблото на директориуми од тековната положба во директориумот /home/pete. "cd" е наредбата, а "/home/pete" е аргументот.
 • echo "Hello World"
Оваа наредба го испишува текстот hello во стандардниот тек на изводот, кој пак, во овој случај, само ќе го испише текстот на екранот. "echo" а наредбата, а "Hello World" е аргументот. Употребата на наводници значи дека зборовите "Hello" и "World" да се земат во целина т.е. да не се сметаат за засебни аргументи.
 • ls -l -t -r /bin
 • ls -ltr /bin
Оваие наредби се истоветни. Ги наведуваат податотеките во директориумот /bin. "ls" е наредбата, "/bin" е аргументот, а има и три ознаки: "l", "t" и "r".
 • cat ch1.txt ch2.txt
Со ова се прикажува содржината на податотеките ch1.txt и ch2.txt. "cat" е наредбата, а "ch1.txt" и "ch2.txt" се аргументите.

Here are some commands given to a different command line interpreter DOS, OS/2 и Microsoft Windows. Ознаките се доделуваат поинаку, но замислата е иста:

 • dir /A
Ова ја наведува сета содржина на тековниот директориум. "dir" е наредбата, а "A" е ознаката. Нема аргумент.
 • type /P readme.txt
Ова ја прикажува содржината на податотеката readme.txt. "type" е наредбата. "readme.txt" е аргументот. "P" е параметар.
                                     

2. Надворешни врски

 • command: извршете проста наредба - наредби и помошни програми, The Single UNIX® Specification, Издание 7 од The Open Group англиски
 • Наредба - FOLDOC англиски
                                     
 • Гушев Современи компјутерски системи ПМФ - Скопје, УКИМ, 1998 Медис Информатика Д - р. Марјан Гушев Архитектура и организација на компјутери - ПМФ Скопје
 • што кажуваат како и по кој редослед мора да се испрати до сметачот една наредба оператор или инструкција за да може централната обработувачка единица
 • препознава програмските наредби и генерира низа контролни сигнали за нивно извршување. Притоа, секоја наредба предизвикува еднозначна низа од акции.

Users also searched:

тест по информатика за 1 година, учебник по информатика за 2 година,

...
...
...