Топ-100
Back

ⓘ Човек, род. Човек е род во кој спаѓаат денешните луѓе и ним блиско-сродните суштества. Се смета дека овој род датира од пред 2.5 милиони години, кој еволуирал о ..
Човек (род)
                                     

ⓘ Човек (род)

Човек е род во кој спаѓаат денешните луѓе и ним блиско-сродните суштества. Се смета дека овој род датира од пред 2.5 милиони години, кој еволуирал од австралопитечки предци со појавувањето на Homo habilis. Јавувањето на Homo се совпаѓа со најраните наоди на камени орудија, и така, по дефиниција, ова го означува почетокот на Долниот палеолит.

Денес сите видови, освен Homo sapiens современиот човек се изумрени. Homo neanderthalensis, кој по традиција се смета за последниот жив роднина, изумрел пред 24.000 години, но скорешните наоди укажуваат на друг вид, Homo floresiensis, кој можеби опстоил подолго, изумирајќи пред само 12.000 години.

Зборот homo на латински значи "човек" т.е. "човеко битие".

                                     

1. Видови

Статусот на Homo rudolfensis, H. ergaster, H. georgicus, H. antecessor, H. cepranensis, H. rhodesiensis и H. floresiensis како видови сѐ уште се предмет на спор. H. heidelbergensis и H. neanderthalensis се во мошне блиско сродство и се сметаат за подвид на H. sapiens, но анализата на митохондријална ДНК земена од фосили на Homo neanderthalensis укажува на тоа дека H. neanderthalensis е генетски поблизок до шимпанзата отколку што е H. sapiens, што би значело дека H. sapiens е поизведениот од двата вида.

                                     

2. Наводи

 • Serre и др. 2004. "No evidence of Neandertal mtDNA contribution to early modern humans". PLoS Biology. 2 3: 313–7. doi:10.1371/journal.pbio.0020057. PMID 15024415.
                                     
 • Човек Кончести Човек множина: луѓе е вид на животно кое систематски е познато како Homo sapiens латински: свесен човек и е единствениот преживеан
 • македонскиот јазик имаат неколку карактеристики, како што се определеност, број и род Според тоа граматичките категории на именките во македонскиот јазик се родот
 • Гол човек науч. Arbutus andrachne - зимзелен вид од источното Средоземје, Блискиот Исток и Југоисточна Азија, кој во Македонија е застапен само во две
 • единствен словенски јазик со три определени члена. Определениот член има број и род Членот - ов, - ва, во итн. служи за укажување на предмети блиски до говорителот:
 • има свој род машки, женски или среден. Родот е содржан во именката и тој не може да се промени. На пр.: човек - машки род жена - женски род дете - среден
 • машки род тогаш придавката ќе се прилагоди и ќе биде во машки род дрвен стол ако именката е од женски род и придавката ќе го преземе женскиот род дрвена
 • Генитив исто така и генетив, од латинското genetivus - кој потекнува од по род природен еден од најважните и најчесто употребуваните падежи во современите
 • Глумец ж. род глумица или актер ж. род актерка е личност која изведува драмска продукција, работи на филм, телевизија, театар или радио. Античко - грчкиот
 • превод означува пријател на бугарите што би значело дека тој човек не е бугарин по род Во периодите кога Вардарска Македонија била под српска окупација
 • во старото место убил некој човек па пребегнал во Враготурце, тогаш селото имало само 3 - 4 куќи, во турско време овој род бил многу богат, држел околу
 • Ред Примати Фамилија Hominidae Род Homo Вид sapiens читање според биномна номенклатура: Homo sapiens - разумен човек Како што се оди надолу во хиерархиската
 • Акузативната заменска форма за машки род еднина е њега. Кратката акузативна заменска форма за машки род еднина е га. Предлогот со се реализира како

Users also searched:

машки и женски род,

...
...
...