Топ-100
Back

ⓘ Фаре. Овој прилог е за програма на Европската Унија. За другите значења на Фаре, види Фаре облакодер. Фаре програмата е еден од трите претпристапни инструменти ..
                                     

ⓘ Фаре

Овој прилог е за програма на Европската Унија. За другите значења на Фаре, види Фаре облакодер.

Фаре програмата е еден од трите претпристапни инструменти финансирани од Европската Унија за поддршка на земјите од централна и источна Европа во нивните подготовки за приклучување на Европската Унија.

Создадена е во 1989 година како помош за реконструкција на полската и унгарската економија. Од Полска и Унгарија, Фаре го прошири покривањето и на десет други земји. Оваа програма дава поддршка на осум од десетте земји кои пристапија кон ЕУ во 2004 година, како и земјите што пристапија во 2007 година Бугарија и Романија во период на огромно економско преструктуирање и политички промени. На француски, Фаре значи светилник.

Почнувајќи од 2000 година западно-балканските земји Албанија, Македонија и Босна и Херцеговина станаа корисници на Фаре. Сепак, од 2001 година КАРДС програмата за поддршка на заедницата за реконструкција и стабилност на Балканот им овозможува финансиска поддршка на овие земји.

По поставувањето на копенхашките критериуми и поканата на земјите од централна и источна Европа да аплицираат за членство, Фаре поддршката беше преориентирана кон оваа цел, вклучувајќи забележително зголемување на инфраструктурните инвестиции. Од 1997 година, Фаре целосно се фокусира врз стратегијата за претпристапување, како одговор на Луксембуршкиот Совет кој го започна тековниот процес на проширување. Фаре фондовите се целосно фокусирани врз претпристапните приоритети нагласени во насоките и партнерствата за пристап, кои ги поставуваат главните приоритети кон кои земјата мора да се насочи за да се подготви за пристапувањето,како и ресурсите кои треба да им стојат на располагање. Националната програма за усвојување на правото на ЕУ acquis претставува распоред на земјата кандидат на подготовките за пристап. Националната програма врши проценка на времетраењето и трошоците на чекорите кои се потребни за подготовка на земјата за членство и последиците за кадарот и финансиските ресурси.

                                     

1. Цели

 • Унапредување на конвергентноста со законодавството на ЕУ acquis communautaire и намалување на потребата од периоди на транзиција.
 • Зајакнување на јавната администрација и институциите за ефективно функционирање во рамките на Европската Унија.
 • Унапредување на економската и социјална кохезија.

Овие ориентации беа дополнително одредени во 1999 година со создавањето на САПАРД и ИСПА кои го преземаа руралниот и земјоделскиот развој САПАРД и проектите за заштитата на животната средина и на развојот на сообраќајната инфраструктура ИСПА, кои овозможија фокусирање на Фаре врз клучните приоритети кои не беа опфатени во претходните сектори.

Ако се земе предвид дека сите десет земји кои претходно биле корисници на Фаре програмата, веќе се членки на Европската Унија, можат да се забележат значителни промени во рамките на самата програма. 2003 година беше последната година од програмата за новите земји членки, но договарањето на нови проекти продолжи до 2005 година, а исплатата на средства врз основа на овие проекти продолжи до 2006 година. Сепак, ако се има предвид замената на делегациите во новите земји членки со помали претставништва, од мај 2004 година новите земји членки мораа да ја преземат целосната одговорност за управувањето со Фаре програмите преку процес на проширена децентрализација.

:Оваа статија вклучува текст од страницата за Фаре на веб локацијата на Европската Унија. Според политиката за авторско право, умножувањето е овластено, по услов да се наведе изворот.

                                     
 • меѓународни институции, организации и фондации, како и преку програмата ФАРЕ по што заводот се издвојува и како институција којашто во својата работа
 • исток беше наметнато на агендата на ЕЕЗ. Набргу потоа започна стратегијата ФАРЕ за приспособување на структурата на централните и источните европски земји
 • Северноатлантскиот совет за соработка. 1996 Со одлука на Советот на европските министри, Република Македонија била примена во Клубот на земјите членки на ФАРЕ
 • донесе одлука за пристапување на Република Македонија во Европската програма ФАРЕ за помош и развој на земјите од Централна и Источна Европа. 2000 Русија
 • своите команданти, за да се подготват за контра - офанзива во северозападниот дел на земјата. 1995 Република Македонија e вклучена во програмата ФАРЕ
 • Северноатлантскиот совет за соработка. 1996 Со одлука на Советот на европските министри, Република Македонија била примена во Клубот на земјите членки на ФАРЕ
 • Ле Метеј де Буаробер, Франсоа Мејнард, Марин Ле Рој де Гомбервиј и Никола Фаре членови додадени во времето на нејзиното официјално создавање се Жан - Луј
 • своите команданти, за да се подготват за контра - офанзива во северозападниот дел на земјата. 1995 Република Македонија e вклучена во програмата ФАРЕ
 • донесе одлука за пристапување на Република Македонија во Европската програма ФАРЕ за помош и развој на земјите од Централна и Источна Европа. 2000 Русија
 • Северноатлантскиот совет за соработка. 1996 Со одлука на Советот на европските министри, Република Македонија била примена во Клубот на земјите членки на ФАРЕ
 • донесе одлука за пристапување на Република Македонија во Европската програма ФАРЕ за помош и развој на земјите од Централна и Источна Европа. 2000 Русија

Users also searched:

...
...
...