Топ-100
Back

ⓘ Тунели ..
                                               

Тунел

Тунел е подземен премин. За тунел се смета било кој премин чија должина е најмалку двапати поголема од неговата ширина. Тунелот може да биде само за пешаци, за велосипедисти, за моторни возила, железнички тунел и сл. Постојат тунели за транспорт на вода за пиење, или тунели кај хидроелектричните централи за пренос на водата до турбините на генераторите за струја. Во некои европски земји, постојат тунели конструирани под автопатиштата за заштита на дивите животни кои им овозможуваат непречен премин од едната на другата страна на сообраќајниците. Истовремено, овие тунели се од помош на возач ...

                                     

ⓘ Тунели

 • за моторни возила, железнички тунел и сл. Постојат тунели за транспорт на вода за пиење, или тунели кај хидроелектричните централи за пренос на водата
 • повеќе сообраќајни и хидротехнички тунели Таа е редовен професор на Градежниот факултет во Скопје по предметите Тунели Долен строј на сообраќајници и железнички
 • неколку книги, меѓу кои и учебници за предметите Железници и Тунели Железници, 1971 г. Тунели 1976 г. Издавачка дејност Градежен Факултет Скопје. Посетено
 • дел од проектот на општината Истанбулска Митрополија за изградба на седум тунели за Градот на Седумте Ридови кој е прекар на Истанбул. Тунелот бил отворен
 • езера со брани, канали во должина од 500 километри и 30 километри долги тунели за собирање, пренасочување и складирање на површинските води во Горен Харц
 • е поврзана со Крстевата и Хаџи - Костовата кула со подземни тунели т.н. Александриски тунели Кратово град на средновековни кули и мостови на порталот
 • вертикални ходници некои од нив се крстосуваат со старите напуштени тунели Големите тунели на повисоките нивоа, кои потекнуваат од епохата на плеистонецот
 • Оризовите полиња во Банауе во покраината Ифугао. постојат и многу пештери, тунели и национални паркови. Поради тоа што регионот не излегува на море, покраините
 • Вообичаена висина на спратот во кулите била 190 cm. Честопати напаѓачите копале тунели до самите темели на бедемот со цел да ги срушат или да отворат премин кон
 • Австријците најмногу се плашеле од копењето на тунели кон градот. Тие во текот на опсадата откриле неколку тунели на Османлиите. На 6 октомври Никлас Граф Салман
 • се носат во Мавровското Езеро и го полнат со вода, а од тука со подземни тунели во Вардар. Тука е изградена ХЕЦ Врбен Куриозитет на долината на Радика
                                               

Буковиќ (тунел)

Буковиќ - железнички тунел под планината Буковиќ, на железничката линија Гостивар - Кичево, помеѓу селата Падалиште и Зајас. Неговата должина изнесува 7062 метри, со што тоа е најдолгиот тунел не само во Македонија туку и на Балканскиот Полуостров, изграден во 1960-тите години. Тунелот Буковиќ изграден во 1969 година од страна на белградската компанија "Тунелоградба". За време на неговата изградба бил извонреден инженерско-градежен подвиг.

Users also searched:

...