Топ-100
Back

ⓘ Атинагора бил христијански апологет, филозоф и учител. Од неговите дела денеска најпознато е Legatio pro Christianis Молба за християните како и De resurrection ..
                                     

ⓘ Атинагора

Атинагора бил христијански апологет, филозоф и учител.

Од неговите дела денеска најпознато е Legatio pro Christianis Молба за християните како и De resurrectione mortuorum За воскресувањето на мртвите, кое го напишал во околу 180 година.

Атинагора ги заштитувал христијаните од обвинувањето дека се атеисти, неморалисти. Во текот на својот живот, Атинагора, одбивајќи ги незнабожечките оптужби против христијаните за божемна антропофагија човекојадство кажал:" Како ние христијаните би можеле да убиваме луѓе, кога тврдиме дека оние жени кои употребуваат средства за пометнуваето се убици и дека за тоа ќе одговараат пред Бога ”.