Топ-100
Back

ⓘ Теорија на категориите ..
                                     

ⓘ Теорија на категориите

 • информатиката: Монада теорија на категориите конструкција во теоријата на категориите Монадска предикатна анализа, еден вид на логика заснована на единични унитарни
 • женски професор на Факултетот за математика и наука во ТУ Дрезден. Таа напишала книги за теорија на множествата и теорија на категориите и е позната по
 • доказната теорија туку исто така довела до Лебовата теорема, која е важна во модалната логика. Математичкото поле на теоријата на категориите користи многу
 • претскажување на астрономски настани. Овие потреби се општо поврзани со категориите во математиката: квантитет, структура, простор и промена. Оттогаш
 • актуелизира категориите фикција, стварност, наратологија, теорија на раскажувањето, историја, историографија, референтна стварност, модалитети на имагинарно
 • подоцна одредувани со втор круг на гласање каде на сите членови им е дозволено да гласаат во поголемиот дел од категориите Се од седумдесет и деветтото
 • време - просторот потребни се три броеви, компонентите на гравитационото поле до таа точка. Покрај, категориите скаларно, векторско, тензорско полето може да
 • едноставните идеи. Чист концепт според него се главно идеите на Платон и се слични на категориите на Кант, тоа се работи како квантитет, квалитет, еволуција
 • восприемателна способност на луѓето спрема категориите наречени црвено, жолто, сино и други. Бојата е резултат на интеракцијата на светлинскиот спектар со
 • убедливост на Аристотел кои не им биле познати на перипатетиците. Категориите лат. Categoriae нѐ воведуваат во десетслојната класификација на она што
 • година тврдел дека категориите не се форма на битие, туку деривативи за постоењето на поединците. Во Европа, првите размислувања на оваа тема доаѓаат од

Users also searched:

...