Топ-100
Back

ⓘ Штетници ..
                                               

Молец

Молецот е инсект сроден со пеперутката, од истиот биолошки ред на опнокрилци. Разликите меѓу молците и пеперугите се во обликот и составот на антените, поврзувањето на крилата за телото, изгледот на куклата, боите на крилата, но најзначајни особини по кои ги разликуваме се: Структурата на телото - молците имаат поздепасто и влакнесто тело и здебелени крилца. Времето на активност - молците се главно активни ноќе, и

                                               

Тута апсолута

Тута апсолута или доматен листен минер е мошне сериозен штетник - пеперутка кој може да биде фатален за доматот, кој може да уништи и до 100 проценти од годишната реколта.

                                     

ⓘ Штетници

 • здебелени крилца. Молците, односно нивните гасеници се големи земјоделски штетници во многу делови од светот. Гасениците на губарот Lymantria dispar предизвикуваат
 • природната околина и здравјето на луѓето од штетници и болести. Таа вклучува обиди да се спрече доаѓање на нови штетници и болести и да се помага контролирањето
 • животинскиот отпад и јадат други безрбет. Тука се вклучени некои земјоделски штетници како компировата златица Leptinotarsa decemlineata црвената брашнеста
 • стапици, распрскувачи на инсектицидни сапуни и други методи за контрола на штетници кои им се достапни на органските земјоделци се користат и од органски градинари
 • различен однос во користење на влага како и зголемена појава на болести, штетници и плевели. Структурата на почвата и обогатувањето на почвата со органски
 • за агротехника на тутунот Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад, резидуи од пестициди
 • фамилијата Diprionidae. Тој е познат пред сè како вид на опасни шумски штетници бидејќи ларвите јадат борови иглички. Познато е дека тие се хранат претежно
 • Екосистем здравје со посебен фокус на растенија Контрола на растителни штетници растителни болести и растителна патологија, на пр. од растителни болести
 • му е на поголема височина како би се спречил пристап на глувци и други штетници Амбарите се карактеристични за земјоделските и селските подрачја. Житото
 • од дожд и климатските екстреми на пр., топлотни бранови промени во штетници и болести промени во атмосферскиот јаглерод диоксид и концентрациите на
 • градина или урбана средина, за нивното здравје и долговечност, отпорност од штетници и патогени, справување со ризици, максимален доход од вложувања и од орнаментални
 • здрав и добар расад, треба да се посвети внимание на неколку болести и штетници Повеќето болести кој се јавуваат на плодот и на цвеќето се пренесуваат
 • ловот и риболовот - заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници - следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето
Јаболков цветојад
                                               

Јаболков цветојад

Возрасните единки обично презимуваат во гнило лисје во шумите или во живи огради. На пролет се селат овошните насади и се населуваат на јаболкници. Дрвата ги наоѓаат со помош на феромони или други хемиски водилки што ги оддаваат растенијата. Природни непријатели на јаболковите цветојади се пајаците, кои се хранат со нив.

Users also searched:

...
...
...