Топ-100
Back

ⓘ Астрономски тела ..
                                               

Астрономски објект

Астрономски објект - природен физички ентитет, група и склоп во вселената. Поимот "астрономски објект" напати се среќава како синоним на "астрономско тело". Астрономското тело е поединечен целовиден ентитет кој е целовиден поради силата на гравитацијата. Вакви примери се астероидите, месечините, планетите и ѕвездите. Астрономските објекти се гравитациски сврзани ентитети што имаат дадена положба во просторот, но може да бидат составени од повеќе независни астрономски тела или објекти. Овие објекти можат да бидат поединечни планети, ѕвездени јата, маглини или цели галаксии. Кометата може да ...

                                               

Астеризам

Во астрономијата, астеризам е модел на ѕвезди видени на небото, а кои не се официјално соѕвездие. Како и соѕвездијата, составени се од ѕвезди кои, иако се во ист правец гледано од Земјата, не се физички во сооднос, и често се на различни далечини од Земјата. Астеризммот може да е составен од ѕвезди кои веќе припаѓаат на едно или повеќе соѕвездија. Нивната едноставна фигура ја сочинуваат неколку ѕвезди кои се лесни да се идентификуваат, и ова е корисно за оние кои се ориентираат преку ноќното небо.

                                               

Астероид

Астероидите, понекогаш наречени и мали планети, се небесни тела од нашиот Сончев Систем кои орбитираат околу Сонцето. Помали се од планетите, но поголеми се од метеороидите. На 1 јануари 1801 година, Џузепе Пјаци открил објект за кој тој прво мислел дека е комета. Но откако точно му била одредена патеката било јасно дека тоа не е комета, туку повеќе како мала планета. Пиаци ја нарекол Церера, според Римската божица на житото. Во следните неколку години биле откриени уште три такви Палас, Веста и Јунона. До крајот на деветнаесеттиот век биле откриено неколку стотини. До овој момент има неко ...

                                               

Астероиден појас

Астероидниот појас е прстен широк околу 100 500 km. Тој е составен од каменести вселенски тела, кои се наоѓаат помеѓу орбитите на Марс и Јупитер. Астероидите се разликуваат според големината и повеќето од нив имаат неправилен облик. Тие кружат окулу Сонцето уште од моментот на создавањето на Сончевиот Систем, но силната гравитација на Јупитер ги оневозможила да се претворат во планета. Ако се случело тоа, големината на планетата би била една триесет и третина од големината на месечината. Некои астероиди скршнуваат од патот на астероидниот појас и се движат преку орбитите на планетите.

                                               

Молекуларен облак

Молекуларен облак - вид на меѓуѕвезден облак, чија густина и големина дозволува создавање на молекули, најчесто молекуларен водород. Ова е сосема различни од областите во меѓуѕвездената средина кои се состојат претежно од јонизирачки гас. Молекуларниот водород мошне тешко може да се забележи со инфрацрвени и радио набљудувања, па молекулите кои често се користат за одредување на присуството на H 2 е јаглеродниот моноксид CO. Односот меѓу сјајноста на CO и масата на H 2 се смета за постојана, иако постојат причини за сомнеж во овие претпоставки поради набљудувањата во другите галаксиите.

                                               

6489 Голевка

6489 Голевка - аполонски, марсопресекувачки и алиндски астероид откриен во 1991 г. од американскиот астроном Еленор Хелин. Во 1995 г. телото е проучувано истовремено во три радарски опсерватории: "Голдстоун" во Калифорнија, РТ-70 во Евпаторија, Украина и "Кашима" во Јапонија. Името "Голевка" е како сложенка од првите букви на овие три опсерватории, по предлог на рускиот астроном Александар Зајцев. Голевка е мало тело, со големина од 0.6 × 1.4 км. Има мошне чуден аглест облик кој изгледа различно, зависно од кој правец се набљудува. Во 2003 г. е забележан Јарковскиевиот ефект. Помеѓу 1991 и ...

                                     

ⓘ Астрономски тела

 • положба во просторот, но може да бидат составени од повеќе независни астрономски тела или објекти. Овие објекти можат да бидат поединечни планети, ѕвездени
 • Меѓународниот астрономски сојуз. Сите други објекти, освен сателитите, кои кружат околу Сонцето be referred to collectively as мали тела во Сончевиот
 • Близуземски тела БЗТ или близуземски објекти - мали тела во Сончевиот Систем чија орбита ги носи во близина на Земјата. По дефиниција, близуземско тело
 • циклус. Списоци на астрономски тела Списокот се води според податоците на Меѓународната метеорска организација, а највеќето матични тела се од книгите Gary
 • на Макс Волф, кој бил пионер во употреба на тој метод за наоѓање на астрономски тела Астероидот бил откриен ан 22 Декември 1891 година, и бил именуван
 • База на мали небесни тела на JPL англиски: JPL Small - Body Database, SBDB - астрономска база на податоци посветена на мали тела во Сончевиот Систем.
 • на планетарна површина кое е дизајнирано да се движи на цврстата површина на одредена планета или на други астрономски тела кои имаат планетарна маса.
 • Сончевиот Систем и се припадници на поширокото семејство на Заднептунци. Овие тела имаат орбити чии најблиски точки до Сонцето перихел се доволно далечни
 • занимава со движењата на небесните тела Исторично, небесната механика ги применува законите од физиката механика на астрономски објекти, како ѕвезди и планети
 • вредност од 0, 017 202 098 95, изразувајќи ги должината, масата и времето во астрономски единици. Друга истоветна дефиниција е полупречникот на мирна кружна Њутнова
 • премин, потребно е да се порамнат три тела во една права линија. Во поретки случаи се порамнуваат четири тела Последниот таков случај бил во 27 јуни
 • околуѕвезден диск во Сончевиот Систем не толку густо исполнет со замрзнати мали тела во Сончевиот Систем, кои се всушност подгрупа на сеопфатното семејство на
Ѕвезден облак
                                               

Ѕвезден облак

Ѕвезден облак е група ѕвезди кои привидно се наоѓаат на исто место на небото. Ова не се вистински ѕвездени јата бидејќи не се навистина на едно место, туку само на иста видна линија.

148780 Алќира
                                               

148780 Алќира

148780 Алќира - двојно кубевано. Споредната составница S/2007 1 е прилично голема, со 140 наспроти 160 км. Светлинската крива на Алќира е причично рамна (Δmag

Users also searched:

...
...
...