Топ-100
Back

ⓘ Член, математика. Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од ..
                                     

ⓘ Член (математика)

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во

3 + 4 x + 5yzw

3, 4 x и 5 yzw се членови.

друг пример би бил

3x+4x-2x

што се членови поврзани со горенаведениот пример

Во контекст на полиномите, "член" понекогаш значи моном со коефициент: to collect like terms in a polynomial is the basic операција of making it a линеарна комбинација на засебни мономи.

Една низа честопати се претставува како збир од нејзините членови.

Но во општ математички смисол, поимот "член" не е ограничен на собирање. Поединечните чинители во еден израз што претставува производ се членови на множењето.

                                     

1. Видови членови кај операциите

собирање собироци одземање намаленик и намалител множење множител и множеник чинители. делење и дропки горниот член е броител деленик, а долнот е именител делител.
                                     

2. Наводи

 • Schwartzman, Steven 1994. The words of mathematics: An etymological dictionary of mathematical terms used in English. The Mathematical Association of America. стр. 219. ISBN 0-88385-511-9.
                                     
 • Бернули. Стекнал знаења од математиката и природните науки и предавал математика анатомија, ботаника и физика. Бил пријател со Леонард Ојлер, со кого
 • во 1939 година, на Филозофскиот факултет група Теоретска и применета математика Од 1939 до 1941 година студира во Белград на Техничкиот факултет - Градежен
 • студии по математика на Филозофскиот факултет во Скопје и со успех ги завршил во 1954 годинас. По дипломирањето работел како професор по математика во гимназиите
 • Фридлендер дипломирала на Јуниврзити Колеџот, Лондон, со диплома по математика во 1967 година. Таа била наградена со стипендија на Кенеди, за да студира
 • учител по физика, хемија и математика во основно училиште. Неговата мајка исто така била одреден период наставник по математика во основно училиште, но морала
 • родители биле професори по математика и особено ја споделил наклоноста на неговиот татко кон физиката. Тој студирал хемија, математика и физика во Амстердамскиот
 • СРМ и во изготвувањето на наставни програми по математика за средното и основното образование. Бил член на Комисијата за иновација и развој на системот
 • делот со променливите. Тренчевски, Констадин Димовски, Дончо 2002 Математика за I година за реформираното гимназиско образование. Просветно дело.
 • Во СДМИМ бил благајник, претседател, член на комисии од повеќе рангови и организатор на натпревари по математика и информатика. Предавал на десетина школи
 • Михајлович Франк, кој станал познат биофизичар и член на академијата за науки на СССР. Иљја Франк изучувал математика и теориска физика во Московскиот универзитет
 • и математичка епидемиологија, која работи како професор по применета математика на Универзитетот во Колорадо, Булдер. Нејзините истражувања вклучуваат

Users also searched:

прогресија,

...
...
...