Топ-100
Back

ⓘ Поткултури ..
                                               

Металци

Некои движења на телото се речиси универзални во метал културата, како што се "удирањето со глава" англ. headbanging, "скокањето од бина" stage diving, шуткањето moshing, pitting, сурфањето и скокањето во публиката crowd surfing, и свирањето на невидливи гитари - "воздушна гитара" air guitar. Исто така се присутни и разни гестикулации со рака како познатите "ѓаволови рогови".

                                               

Поткултура

Поткултура е збир на норми, вредности и образци на однесување кои разликуваат една група луѓе од културата на пошироката заедница во која припаѓаат. Поткултура е посебен, релативно затворен сегмент на општата култура. За сите припадници на одредена поткултура заедничко е членовите да делат исти уверувања, обичаи, вредности, а често и начин на облекување, исхрана, однесување и морални норми. Во втората половина на 1960-тите години се појавиле многу опшстествени движења, а заедно со нив многу поткултури чие заедничко име е контракултура. Првите кои го проучувале поимот поткултура во социолог ...

                                     

ⓘ Поткултури

  • за поткултури најчесто се зборува за поткултури на младите. Музиката има голема улога во појавувањето на поткултурни групи, и младински поткултури обично
  • просторно голема површина, па во секој регион постојат различни форми на поткултури Кинескиот јазик е многу стар, а првите негови траги се наоѓаат на коските
  • теоретичарите на културата е речено дека и високата и ниската култура се поткултури Херберт Ганс во својата книга Популарна култура и висока култура наведува
  • со поедноставни теми како разделба или драма во врските. Различни панк поткултури често се разликуваат меѓу себе преку нивниот единствен стил на панк - рок
  • децении и бил начин на кој авторите ги претставувале приказните за различни поткултури до сите читатели, особено во Соединетите Американски Држави. Еден проучувач
  • прашањето за физичкото постоење на НЛО, постојат и студии за НЛО има НЛО поткултури од фолклорни или антрополошки перспективи, а некои мислат дека оваа тема

Users also searched:

...
...
...