Топ-100
Back

ⓘ Истовремена обработка ..
                                               

Застој

Во информатиката, застој или ќор-сокак е ситуација во која две или повеќе конкурентски акции чекаат прво другата да ја заврши дејноста, па затоа и никогаш не ја извршуваат. Во еден оперативен систем, deadlock е ситуација која се јавува кога еден процес влегува во состојба на чекање поради ресурс кој од неа бара да се задржи до некој друг процес во чекање, кој пак е на чекање заради некој друг ресурс. Ако процесот не е во можност да ја промени својота состојба на неодредено време, бидејќи ресурсите бараат од неа да се користи од страна на други процеси во чекање, тогаш се вели дека системот ...

                                     

ⓘ Истовремена обработка

  • овие се присутни уште од раѓање и се способни да се справат со истовремена обработка на пример, храна - вкусете ја, мирисајте ја, видете ја Општо
  • горните партии сочувани се остатоци од ктиторска композиција која е истовремена со живописот во внатрешноста. На јужната фасада сочувани се остатоци
  • Во информатиката, застој или ќор - сокак англиски: deadlock е ситуација во која две или повеќе конкурентски акции чекаат прво другата да ја заврши дејноста
  • Сите информации за престојната криза се изразуваат преку еден број, со истовремена проценка на влијанието на сите потенцијални сигнални индикатори на кризата
  • макети кои комбинираат физички и дигитални елементи. Со употреба на истовремена локализација и мапирање SLAM макетите можат да комуницираат со физичкиот
  • циклус. - Валтер Пенк 1888 - 1923 поборник на циклусот на ерозија и истовремена појава на денудации. - Ернест Шеклтон 1874 - 1922 истражувач на Антарктикот
  • секундарната меморија дозволува обработка на големи програми и податочни полиња во мали примарни мемории и истовремена работа на повеќе корисници. Една