Топ-100
Back

ⓘ Паралакса - видливо поместување или разликата во насоченоста на предметот гледан од две различни страни, а се мери преку аголот или полуаголот на наклонот меѓу ..
                                               

56 Овен

56 Овен со ознака SX Овен - променлива ѕвезда во соѕвездието Овен. Видлива е со голо око како слаба син-бела точка со појдовна величина од 5.79. Се проценува дека се наоѓа на далечина од 406 светлосни години, сметајќи според паралаксата, и дека постепено се оддалечува со радијална брзина од +18 км/с. Ова е магнетна хемиски непбична ѕвезда од силициумски тип и ѕвездена класа B9pSi. Има брз вртежен период од 17.5 часа кој се зголемува за околу две секунди на секои сто години. Набљудувањата на 56 Овен укажуваат на петгодишен период за прецесија на нејзината оска. Ѕвездата е прототип на класат ...

Паралакса
                                     

ⓘ Паралакса

Паралакса - видливо поместување или разликата во насоченоста на предметот гледан од две различни страни, а се мери преку аголот или полуаголот на наклонот меѓу двете видни линии. Поимот потекнува од грчкото παράλλαξις, што значи "промена".

Блиските предмети имаат поголема паралакса од пооддалечените кога се гледаат од различни положби, па според тоа паралаксата се користи за одредување на далечината. Во астрономијата, паралаксата е единствениот непосреден метод преку кој може да се измери оддалеченоста на небесните тела посебно на ѕвездите што се наоѓаат надвор од нашиот Сончев Систем. Ова се нарекува ѕвездена паралакса.

                                     

1. Надворешни врски

 • Проекти за мерење на растојанието на месечината со паралакса, со точност од 2.3% англиски
 • Нагледна претстава на ѕвездената паралакса бара Java англиски
                                     
 • Ѕвездена паралакса - привидното поместување во положбата на една блиска ѕвезда или друг објект сопоставена со далечните објекти. Се јавува во различните
 • Кевендишовата вредност се разликува за само 1 од денешната. Дневната паралакса на Сонцето е прецизно измерена со набљдувањето на премините на Венера
 • измерил паралаксата на Месечината, утврдувајќи хоризонтална месечева паралакса од 1 26 што е претерано многу. Потоа од ова извел дека максималната
 • единечна ѕвезда во северното соѕвездие на Сигнас Врз основа на неговата паралакса од 3, 79 маси, е оддалечена од Земјата околу 860 светлосни години 260
 • Лачната секунда честопати се среќава како мерка за паралакса поради мошне малите агли на ѕвездената паралакса и мошне малата аголна големина, т.е. пречник
 • наоѓа на растојание од 434 светлосни години од Сонцето, според измерената паралакса и се приближува кон Земјата со радијална брзина од 29 км s. Парот е
 • статија: Паралакса Поврзано: Ѕвездена паралакса и Парсек Најважните основни мерења за растојанието се добиени преку тригонометриската паралакса Како што
 • или 3 1014 километри Една ѕвезда на растојание од 10 парсеци има паралакса од 0, 1 100 мили лачни секунди Кај галаксиите кои самите се многу
 • Парсекот паралакса од една лачна секунда симбол: пс или pc, од parsec - единица за астрономска должина, еднаква на околу 31 трилион 31 1012 километри
 • ја прави слабо видлива за човековото око. Според пресметаната годишна паралакса од 8, 17 mas, ѕвездата е на растојание од 399 светлосни години од Сонцето
                                               

Кеплер-51

Кеплер-51 - сонцевидна ѕвезда во соѕвездието Лебед со старост од само 500 милиони години. Околу неа кружат три супернадуени планети Кеплер-51b, Кеплер-51c и Кеплер-51d, и имаат најмала густина од сите познати планети. Секоја од нив е со големина на Јупитер, но со маса само неколкупати поголема од Земјината.

Users also searched:

...
...
...