Топ-100
Back

ⓘ Календари ..
                                               

Календар

Календар е систем за организирање на деновите со општествени, религиозни или административни цели. Ова се прави со тоа што им се даваат имиња на одредени временски периоди, денови, недели, месеци и години. Месеците и годините најчесто се во склад со движењето на Сонцето и Месечината. Повеќето цивилизации својот календар го направиле со приспособување на постар модел на календар, преземен од друг народ. Зборот календар доаѓа од латинскиот kalendae, што било назив за првиот ден од секој месец.

                                               

Список на календари

Курдски календар Мингуо календар Тајван Ерменски календар Тајландски месечев календар се користи за некои тајландски празници Романски календар Будистички календар Нанакшахи календар Јапонски календар Тамилски календар Ирски календар Виетнамски календар Зороастрички календар Еврејски календар Индонезиски календари Бахаистички календар Ирански календар Астрономско броење на години со нулта година Германски календар Малајалски календар Фискална година Кинески календар Дискордијански календар Грегоријански календар Мајански календар се уште го користат некои племиња на Маите Корејски календар ...

                                               

30 февруари

Според грегоријанскиот календар, февруари има 28 дена или 29 кога станува збор за престапна година. Сепак некои од светските календари го имале февруари со 30 дена.

                                               

Атички календар

Атички календар е календар кој бил користен во старата Атика, односно на територијата на старо Атинскиот полис, свооето влијание го добива во 5. и 4 век, п.н.р, и поради големиот број на богаства и докази од Атина најдобро е разбран и сочуван од сите Хеленски календари. Посматран од страна на грегоријанскиот календар овој стар календарски систем има необични особини, и токму ради тоа е и интересен: како културен артефакт, ни отвара прозорец во менталитетот на они кои го користени, или од оние од кои бил користен. Иако доказите се релативнообилни и шаренолики, и често со противречно толкува ...

                                               

Бенгалски календар

Бенгалски календар - месечево-сончев календар кој се користи во областа Бенгал на Индискиот Потконтинент, како национален во Бангладеш и како месен во Индија. Бенгалската ера се нарекува бенгали самбат б.с. или BS или бенгалска година বাংলা সন бангла сон, বাংলা সাল бангла сал или бангабда. Нултата година според овој календар почнува во 593/4 г. од нашата ера според грегоријанскиот календар. Календарот е усвоен како национален календар на Бангладеш во 1987 г., но во преработен облик. Бенгалците во Индија го користат во традиционален облик како верски календар за хиндуистичките празници.

                                               

Будистички календар

Будистички календар – календар кој се користи во континентална Југоисточна Азија, но исто така и на Шри Ланка, во неколку различни облици. Тој е месечево-сончев календар, со месеци со по 29 и 30 дена наизменично. Во правилни интервали се вметнуваат престапен ден и 30-дневен месец. Сите облици, освен модерниот, се засноваат на оригиналната Сурја сидханта од 3 век. Со месечево-сончев интеркалацион систем генерално се додаваат седум дополнителни месеци адхикамаса на секои 19 години и 11 дополнителни денови адхикавара на секои 57 години, но ова е само приближен опис на конкретни пресметки. Про ...

                                     

ⓘ Календари

 • Ова е список на календари Акански календар Асирски календар реконструиран Астрономско броење на години со нулта година Бахаистички календар Бенгалски
 • Ова се календари за цела година според Грегоријанскиот календар. Редовна година, која започнува во понеделник 1900, 1906, 1917, 1923, 1934, 1945, 1951
 • празници. Бенгалскиот календар има седумдневна седмица како многу други календари Деновите во седмицата се наречени според божествените небесни тела наречени
 • Јапонските календари вклучуваат низа официјални и неофицијални системи. Во моментов, Јапонија го користи грегоријанскиот календар заедно со годишните
 • Традиционалниот Kорејски календар е лунисоларниот календар, како и традиционалните календари на другите источноазиски земји. Датуми се пресметуваат од Корејскиот меридијан
 • во некои месечевосончеви календари 354, 37 денови - 12 месечеви месеци просечна должина на годината во месечевите календари 365 денови - обична година
 • е со одлука на посебна комисија, која разгледувала голем број индиски календари и имала за цел да утврди еден календар за обединета и независна индија
 • кој едноставно ги брои деновите после одреден датум. Други видови на календари се: календар кој ги брои само седмиците - не е во општа употреба. година
 • на Месечината. Меѓу најстарите сочеви календари се: јулијанскиот календар и коптскиот календар. И двата календари имаат година со траење од 365 дена, што
 • Постојат повеќе старогрчки календари а во повеќето држави на античка Грција започнувале помеѓу есента и зимата, освен атичкиот календар, кој започнувал
 • илјади што преживеале се дрвени календари кои датираат од XVI и XVII век. Во текот на XVIII век, рунските календари поминале низ процес на ренесанса
 • исламски календари во јужна Арабија го користеле месечево - сончевиот календар. Кинескиот, колињскиот и еврејскиот месечево - сончеви календари ја следат
 • или 29 кога станува збор за престапна година. Сепак некои од светските календари го имале февруари со 30 дена. Шведското кралство кое ја вбројувало и Финска
                                               

Асирски календар

Асирскиот календар е месечев календар што почнува од 4750 г. п.н.е., кога бил изграден првиот храм во Ашур. Новата година почнува со првите знаци на пролетта и се празнува како таква до денес.

Месечев календар
                                               

Месечев календар

Месечев календар - календар чии датуми ги означуваат месечевите мени. Календарите кои ги означуваат временските сезони и вртењето на Земјата околу Сонцето се викаат сончеви календари, како грегоријанскиот календар. Единствениот месечев календар кој е во широка употреба е исламскиот календар.

                                               

Хрватски месеци

Хрватските месеци кои се користат со грегоријанскиот календар од хрватите се разликуваат од латинските имиња на месеците во другите земји бидејќи се зачувани во нивниот црковнословенски облик, исто како традиционалните македонски месеци, иако може да се види дека постојат ззначајни разлики:

Users also searched:

...
...
...