Топ-100
Back

ⓘ Историја на земјоделството ..
                                               

За земјоделството (Катон)

За земјоделството е книга од римскиот автор Катон Постариот. Ова е најстарото зачувано латинско прозно дело. Александар Хју МекДоналд, во неговата статија во "Оксфордскиот класичен речник", вели дека овој есеј датира од околу 160 п.н.е. и забележал дека "и покрај немањето на форма, подробните описи на старите обичаи и суеверија и архаичниот тон, ова сепак било современо дело во кое авторот се раководел според сопствените познавања и искуство со новото капиталистичко земјоделство." Многу подоцнежни дејци искажувале голема почит кон Катон за неговите практични ставови, неговиот стоицизам и н ...

                                     

ⓘ Историја на земјоделството

 • За земјоделството лат. De Agri Cultura е книга од римскиот автор Катон Постариот. Ова е најстарото зачувано латинско прозно дело. Александар Хју МекДоналд
 • Земјоделството на Инките била една од најважните гранки во општеството од кое зависело населението. Плодноста на почвата во Империјата вила голема, со
 • на транзиција мезолит, 8000 - 6000 п.н.е. во неолитот 6000 - 3000 п.н.е. кога човекот постанал седентарен и започнал со применување на земјоделството
 • држава. Главно занимање на населението било земјоделството и сточарството. Племињата кои претходно живееле на овие простори околу 20.000 години биле или
 • развојот на земјоделството во Македонија посебен придонес им се припишува на механизацијата, хемизацијата, мелиорациите зафати за сушење на блатата и
 • историја како независна наука, различна од медицината и земјоделството Хербалите биле заменети со флора: книги што ги опишале локалните растенија на
 • Историјата на македонскиот народ или воопшто на историја на човековото живеење и присуство на територијата на Македонија, датира со пронаоѓањето на најстариот
 • Историја на исламот - историјата на исламот како религија и општествена установа. Според исламот, погрешно е да се каже дека историјата на Исламот во Арабија
 • се регистрирале како лица на кои земјоделството им е основна дејност, додека другите 143 399 пријавиле дека земјоделството им е дополнителна дејност.
 • сфаќање во склоп на архитектурата, сликарството и скулптурата. Веќе припитомениот коњ и користењето на колата, како во земјоделството така и во воените
 • северната. Додавањето на еден час дневна светлина попладне генерално им оди во прилог на продавниците, спортските активности, земјоделството и други дејности

Users also searched:

...
...
...