Топ-100
Back

ⓘ Милениум или илјадалетие е временски период еднаков на илјада години. Поимот често се користи за конкретни периоди од илјада години што почнуваат и завршуваат в ..
                                     

ⓘ Милениум

Милениум или илјадалетие е временски период еднаков на илјада години.

Поимот често се користи за конкретни периоди од илјада години што почнуваат и завршуваат во одредено место на календарот како година 1 или во понатамошни години кои се целобројни содржатели на илјадата години потоа, но може и да се употреби за таков период што почнува со било кој датум. Во тој случај ваквото означување има верско или теолошко значење на пр. кај миленијаризмот.

                                     

1. Сметање

Милениумите, како временски единици во минатото, се означуваат со редни броеви. Така, велиме: прв милениум се пишува "I милениум", втор милениум "II милениум" итн. Постојат два приода кон сметањето на милениумите.

Според европските календари како Грегоријанскиот, броењето почнува од година 1. Така секој илјадагодишен период завршува во година со три нули на пр. прв милениум н.е. завршува во 1000, а почнува со 1001. Меѓутоа во секојдневието ужива популарност верувањето дека милениумот треба да започне со округла цифра т.е. 1000, 2000 итн.

Вториот приод е броењето да започне со нула. Ваквото сметање е утврдено со стандардот ISO 8601, усвоен со закон во разни земји, и одговара на начинот на сметање во астрономското сметање, кое исто така почнува од 0. Сметајќи вака, милениумот почнува со x000 и завршува со x999.

Вториот приод има два начина на претставување: еден според ISO 8601 што содржи 1000 години, а другиот според традиционалниот календар кој почнува од година 1, и затоа има 999 години.

                                     
  • Во современата историја, третиот милениум е временски период започнат на 1 јануари 2001 г., а ќе заврши на 31 декември 3000 г. според грегоријанскиот календар
  • II милениум - временски период кој започнал на 1 јануари 1001 година и завршил на 31 декември 2000 година според грегоријанскиот календар. Ова е вториот
  • VIII милениум п.н.е. - илјадалетен период од историјата на светот кој се карактеризира распространувањето на земјоделство на целата Плодната Полумесечина
  • Настани во 4 милениум п.н.е. - Настани во 3 милениум п.н.е. - Водачи на држави во 20 век п.н.е. - Водачи на држави по година Ова е список на државни водачи
  • 6 милениум п.н.е. 5 милениум п.н.е. 5 милениум 6 милениум 7 милениум 8 милениум 9 милениум 10 милениум 11 милениум и понатаму Список на децении
  • заврши на 31 декември 2039 г. Ова е четвртата деценија на XI век и III милениум Пописната служба на САД предвидува дека во 2030 г. бројот на населението
  • првата година од XXI век и од 3 милениум Сепак, популарната култура често ја зема 2000 година како прва од новиот милениум 1 јануари - Црн монолит висок
  • заврши на 31 декември 2029 г. Ова е третата деценија на XXI век и III милениум Взаемодејството на трете главни декадни сончеви циклуси дека престои намалување
  • споиле екипите на КК Милениум АБА Струмица, КК Феликс и КК Горани Баскет. Правен наследник на новооформениот клуб е КК Милениум Во сезоната 2018 19
  • јулијанскиот календар. Тоа била 2003 година од новата ера, 3. од третиот милениум 3. од XXI век и четвртта од 2000 - тите. Истата година се среќава поинаку

Users also searched:

booking mavrovo, booking skopje, booking,

...
...
...