Топ-100
Back

ⓘ Правни лица ..
                                               

Документарен материјал

Документарен материјал - извор на архивскиот материјал, го сочинува целиот изворен и репродуциран матњеријал и книги, картотеки и други евиденции за тој материјал, создадени во работата на државните институции, градската заедница, претпријатијата, установите и други организации и заедници, политички организации, општествени организации и здруженија на граѓаните, граѓанско правни лица, лица кои самостојно вршат дејност или професија и физички лица, додека тој е од значење за нивната тековна работа и доколку од него не е одбран архивскиот материјал.

                                               

Права

                                               

Полов напад врз малолетник

Полов напад врз малолетник е поим кој се користи во македонскиот кривично-правен систем за да се опише сексуален акт во кој еден од учесниците е под возраста потребна за давање согласност за пристапување кон актот. Според Кривичниот законик на Република Македонија, овој термин го опишува кривичното дело при кое полнолетно лице извршува обљуба или друго полово дејствие врз малолетник кој не наполнил 14 години. Во други правни системи, се користат различни термини, како" Силување по сила на законот" англиски: statutory rape," Сексуална злоупотреба на млади луѓе" германски: Sexueller Missbrau ...

                                               

Европско здружение за историја на правото

Европско здружение за историја на правото - европска организација која е основана во 2009 година во Брно. Европско Здружение за Хисторија на Правото го создава платформата за сооработка помеѓу европските хисторичари – правници и институции кои се однесуваат на хисторијата на правото и во публикациите и во состаноците. Европското Здружение за Хисторија на Правото воспоставува релаци не само помеѓу академиците, туку исто така соработува зо значајни правни лица, јавните правобранители, адвокатите и јавната администрација која се значајни за здружението. Главна задача на Европското Здружение з ...

                                               

Самофинансирање

Внатрешни извори на самофинансирање се оние кои деловниот субјект како самостоен правен субјект ги создава во работењето било со амортизација на основните средства и долгорочните пласмани, со долгорочни резервирања, или со акумулирана нето-добивка за себе. Акумулирана нето-добивка е нето финансиски резултат што деловниот субјект го остварил во текот на деловната година. При акумулирање на целокупната нето-добивка за зголемување на сопствениот капитал,нето-добивката во целост претставува извор на самофинансирање. Нето-добивката се распределува, само оној дел од нето-добивката што го акумули ...

                                               

Бургер Кинг

Бугрер Кинг Бургер Кинг, често скратено како БК, е глобален синџир на ресторани за брза храна со седиште во Мајами неинкорпорирана-Даде Каунти, Флорида, САД. Бургер Кинг Холдингс е матична компанија на "Бургер Кинг, а во САД тоа функционира како бренд Бургер Кинг додека меѓународно тоа функционира под банерот Бургер Кинг корпорација. Компанијата започна како синџир ресторани во Џексонвил, Флорида во 1953 година. Оригинално е наречена Инста-Бургер Кинг. Откако компанијата се здоби со финансиски тешкотии во 1955 година, нејзините две франшизи во Мајами, Дејвид Егертон и Џејмс Ламор David Edg ...

                                     

ⓘ Правни лица

 • правило на него можат да се регистрираат само хрватски правни и физички лица како и правни лица што обавуваат некоја дејност во Хрватска. Страница на
 • претпријатија, физиќки и правни лица во Пакистан com.pk достапно за секого употребувано од претпријатија, физиќки и правни лица во Пакистан net.pk
 • така се прифатени. Постојат седум второстепени домени: co.sh: правни лица com.sh: правни лица org.sh: непрофитни организации gov.sh: владини институции edu
 • тоа: - за спорови во имотно - правните и други граѓанско - правни односи на физички и правни лица чија вредност е над 50.000 евра во денарска противвредност
 • припаѓале на физички лица а 1388 на правни лица Домаќинствата поседуваат 906.833 ха земјоделско земјиште, поделени меѓу физички и правни лица за речиси половина:
 • и здруженија на граѓаните, граѓанско правни лица лица кои самостојно вршат дејност или професија и физички лица додека тој е од значење за нивната тековна
 • од областа на електроиндустријата. Во групацијата членуваат околу 30 правни лица репрезенти кои се занимаваат со производство на електрични машини и апарати
 • второстепени домени: com.ye: Правни лица co.ye: претпријатија ltd.ye: друштва со ограничена одговорност me.ye: физички лица net.ye: даватели на мрежни услуги
 • државен домен за Порторико. pr - За бизниси, професионалци, физички и правни лица biz.pr - За бизниси com.pr - За претпријатија, но не ограничени на
 • дава доменските имиња со SZ. Постојат три второстепени домени: co.sz: правни лица ac.sz: академски установи org.sz: непрофитни организации IANA sz whois
 • Регистрациите се на трето ниво под овие второстепени имиња: co.tz: правни лица ac.tz: образовни институции go.tz: владини институции or.tz: непрофитни
 • се занимаа со виртуелниот свет на Second Life. sl - општ com.sl - правни лица net.sl - мрежни претпријатија org.sl - невладини организации edu.sl
 • Уганда. Регистрациите с еправат на овие второстепени поддомени: co.ug - правни лица ac.ug - академски институции sc.ug - основни и средни училишта go