Топ-100
Back

ⓘ Оптика ..
                                               

Албедо

Албедо на еден објект претставува мерка колку истото одбива дифузна светлина од Сонцето. Според тоа, претставува посебна форма на одвојност. Албедо е дефинирано како однос помеѓу дифузно одвиена и инцидентно електромагнетно зрачење. Мерката е бездимензионална, и покажува дифузна одбојност на површина или тело. Зборот е изведен од латинскиот "аlbedo" што во превод значи "белина", и првпат во оптиката бил искористен од Јохан Хаијнрих Ламберт во неговот дело од 1760. Фотометрија. Интервалот на можни вредности е од 0 до 1.

                                               

Винов закон за поместувањето

Винов закон за поместувањето - закон според кој одредувањето на брановата должина на топлинското зрачење на едно апсолутно црно тело при која било температура го има, во основа, истиот облик како и при која било друга температура, но истата се поместува вдесно на графиконот. Зрачењето на апсолутно црно тело може да се претпостави дека е еднакво она во Виновиот закон за високи фреквенции. Виновиот закон во математичка форма би изгледал вака: λ max = b T {\displaystyle \lambda _{\max }={\frac {b}{T}}} каде што λ max {\displaystyle \lambda _{\max }} е максималната бранова должина на зрачењето ...

                                               

Диоптер

Диоптер единица мерка за оптичка моќ на леќа или закривено огледало, што е еднакво на реципрочната вредност на фокусната должина мерена во метри. Тоа е единица на реципрочна должина. На пример, a 3-D леќа носи пралелни зраци на светлина за да се фокусираат на 1/3 метар. Прозорецот има оптичка моќ од 0-D, и не предизвикува светлината да се собира и да се растура. Диоптерите исто така се користат и за други реципроцитети на растојание, особено полупречник на закривеност и искривување на оптичките греди. Употребата беше предложена од францускиот ортомолог Фердинанд Монојер во 1872, врз основа ...

                                               

Епидијаскоп

Епидијаскоп или Епископ е уред за проектирање на статични слики од филм или текстови/слики од хартија од формат до А4. Епидијаскоп е претходник на графоскопот и другите канцелариски проектори. Се состоел од силна светилка, систем на огледала и леќа со помош на кои сликата се проектирала на платното на ѕидот. Филмот, најчесто од Лајка форматот рачно се премотувал во одговарачко лежиште додека хартијата, лист по лист, се ставала во посебно лежиште од долната страна на графоскопот. Во времето додека се користел бил скап, гломазен и особено популарен уред.

                                               

Жариште (оптика)

Жариште или фокус - точка во геометриската оптика каде што се среќаваат светлосните зраци кои доаѓаат од еден предмет. Иако жариштето идејно се замислува како точка, физички тој има величина, наречена "матен круг". Ова неидеално сосредоточување може да се должи на отстапувања во оптичката апаратура. Во отсуство на значајни отстапувања, најмалиот можен матен круг се нарекува Ериев диск, кој се должи на распрснување од страна на дијафрагмата на оптичкиот систем. Отстапувањата се влошуваат со зголемување на отворот на дијафрагмата, додека пак Ериевиот диск е најмал при најотворена дијафрагма. ...

                                               

Оптички инструмент

Оптичките инструменти - систем од тенки леќи, призми, огледала, дијафрагми со задача да го менуваат правецот на светлинските зраци, и да даваат зголемен или намален лик на предметите. Конструкцијата на различните оптички инструменти е дизајнирана во согласност со основните закони на геометриската оптика, односно законите за добивање на ликови кај огледала и тенките леќи. Кај некои оптички инструменти ликот се прикажува на екран поставен она место каде ликот на предметот е најјсано видлив. Такви се проекционираните апарати, фотоапаратите и др. Меѓутоа, од посебно значење е онаа група на опт ...

                                     

ⓘ Оптика

 • Оптика - дел од физиката кој се занимава со карактеристиките и законитостите на светлината, вклучувајќи го и заемодејството со материјата и создавањето
 • Квантна оптика КО е поле на истражување кое користи полу - класична и квантно - механичка физика за да ги истражи појавите на светлина и и нејзините интеракции
 • Геометриската оптика или зрачната оптика го опишува просветлувањето на светлината во однос на зраците. Зракот во геометриската оптика е апстракција
 • Во оптика дисперзија е појава во која брзина на фазата од бранот зависи од нејзината фреквенција. Медиумите имаат оваа општа сопственост може да се нарече
 • Жариште или фокус - точка во геометриската оптика каде што се среќаваат конвергираат светлосните зраци кои доаѓаат од еден предмет. Иако жариштето идејно
 • Нобеловата награда за физика во 1986 година за неговата работа во електронската оптика вклучувајќи го тука и првиот електронски микроскоп. Руска е роден во Хајделберг
 • 2 99 320. Посетено на 18 февруари 2007. англиски Ваук Б. 1996 Оптика на фазираните строеви Во Б.К. Крендал уред. Полекуларни претпоставки
 • Глаубер. Хенш е директор на Макс Планковиот институт за квантна оптика квантна оптика и професор по експериментална физика и ласерска спектроскопија
 • започнал да ја користи влакнената оптика во телекомуникацијата. Нарекуван кум на широкопојасноста татко на влакнената оптика и татко на оптичката комуникација
 • црно тело Неговите теории се се широко користени во полето на квантната оптика Галубер е роден во 1925 година во Њујорк. Завршил средно училиште во Бронкс
 • Молекуларна физика Термодинамика Квантна механика Нуклеарна физика Оптика Квантна оптика Теорија на релативност physics Online Etymology Dictionary. Архивирано
 • астрофизика, лабораториска работа, електрицитет и магнетизам, термодинамика, оптика современа физика, квантна физика, нуклеарна физика, честична физика и физика
Калеидоскоп
                                               

Калеидоскоп

Калеидоскоп е оптичка справа со форма на цевче во чија внатрешност се поставени две или повеќе чифта рамни огледала и парчиња разнобојно стакло кои при вртењето на цевката се огледуваат во огледалата како многубројни симетрични фигури. Калеидоскопот бил измислен од страна на Давид Брустер во 1816, кои и му го дал името според следниве грчки зборови калос убав, еидос облик, скопео гледа.

Users also searched:

...
...
...