Топ-100
Back

ⓘ Медицина - Квантна медицина, Лекар, со квантен бран, Медицински факултет - Скопје, Исак Таџер, Агилност, Ветеринарски гласник, Декубитус ..
                                               

Квантна медицина

Квантна медицина - област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста на диференцијалната стабилност во времето и просторот. Квантната медицина се развила кон крајот на 20. век и во почетком на 21. век благодарејќи на откритието на телесниот електромагнетизам и на брзиот развој на модерната технологија, пред сѐ, на информатиката, која е сѐ подостапна и има сѐ повеќе приврзеници во официјалната медицини. Затоа може да се смета за симбиоза на холистичкиот пристап, или целосниот пристап при лекувањето во ...

                                               

Лекар

Лекар или доктор – специјалист по медицина. Лекарот е стручно лице кој практикува медицина, која се занимава со промовирање, одржување или обновување на здравјето преку проучување, дијагностицирање и лекување на болести, повреди и други физички и ментални нарушувања. Лекарите може да ја фокусираат нивната пракса врз одредени категории на болести, видови на пациенти и методи на третман, познати како специјалности, или да ја насочат нивната одговорност на обезбедување континуирана и сеопфатна медицинска грижа за поединци, семејства и заедници - позната како општа пракса. Медицинската пракса ...

                                               

Медицина со квантен бран

Медицина со квантен бран Медицина со квантен бран е нова гранка на експерименталната и клиничката медицина, чии методи обезбедуваат брза, безболна и неинвазивна дијагноза на целиот организам и третман на болести во сите области на медицината без несакани ефекти на активни фактори.

                                               

Медицински факултет - Скопје

Владата на Македонија на 6 март 1947 година донела Указ за формирање на Медицински факултет во Скопје. На 17 март била одржана првата седница на Наставничкиот совет, составен од 19 наставници избрани од Матичната комисија. За прв декан бил избран проф. д-р Стерјо Боздов, за прв продекан проф. д-р М. Видаковиќ. Редовната настава на Медицинскиот факултет во Скопје започнала на 3 ноември 1947 година со пристапното предавање по анатомија на доц. д-р Зденко Крижан. Првите две години наставата се одвивала во бараките на Хигиенскиот завод и на Средното медицинско училиште, а во 1949 г. била изгра ...

                                               

Исак Таџер

Исак Таџер - македонски лекар и врвен стручњак по интерна медицина и патологија, еден од основоположниците на Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет во Скопје, член на МАНУ.

                                               

Агилност

Агилноста се дефинира како "способност на еден систем брзо да одговори на промена преку приспособување на неговата почетна стабилна конфигурација”. Во овој случај, агилноста претставува способност ефикасно да се промени положбата на телото, коешто наложува примена на изолирани движечки вештини во комбинација со рамнотежа, со координација, со брзина, со рефлекси, со сила и со издржливост. Агилноста претставува способност да се промени насоката на телото на еден ефикасен и ефективен начин, за да се постигне ова, потребна е комбинација на: баланс – способноста да се одржи рамнотежа при статич ...

                                               

Ветеринарски гласник

Ветеринарски гласник е списание кое е посветено на унапредување и ширење научни сознанија од областа на ветеринарната медицина и сродните академски дисциплини. Списанието има долга традиција на издавање, со промени на името, издавачите и уредниците. Во Ветеринарски гласник се објавуваат истражувачки трудови, прегледни трудови, кратки прегледни трудови, кратки соопштенија, технички известувања, прикази на случаји и писма од уредникот. Ветеринарски гласник се објавува на англиски јазик, со резимеа на англиски и српски јазик, двапати годишно, по принцип на отворен пристап кој овозможува подоб ...

                                               

Вродени аномалии на шаката и раката

Вродените аномалии на шаката и раката претставуваат неправилности во градбата на горните екстремитети, кои настануваат интраутерино, под дејство на внатрешни или надворешни штетни фактори. Се појавуваат веднаш по раѓањето, а многу поретко се појавуваат и подоцна.

                                               

Декубитус

Декубитус претставува патолошки процес кој се јавува на т.н. предилекциски места,предизвикано од подолго време лежење во иста позиција односно поради притисокот на крвните садови и недоволната исхранетост на ткивото со крв,односно нарушена циркулација. Предилекциски места: рабовите на лопатката или скапулата окципиталната џумка на лактите на петиците рабовите на ушните школки ’рбетните продолжетоци кај лумбалниот дел кај карличната коска на колената Причини за појава на декубитус: обезитас дијабет анемии кахексија Причините можат да бидат егзогени (неодржување на личната хигиена,една полож ...

                                               

Дипитренова контрактура

Дипитренова контрактура претставува фиксирана флексиона контрактура на шаката, каде прстите се свиткан кон дланката со неможност за целосно да се екстендираат. Оваа болест името го добила по Baron Guillaume Dupuytren, хирург кој првпат оперирал ваква контрактура. Дипитреновата контрактура е предизвикана од скратување и стврднување на подкожната-палмарна фасција Најчесто зафатени прсти е малиот и домалиот прст. Средниот прст, показалецот и палецот се многу поретко застастапени и тоа само во понапреднати стадиуми. Прогресијата е бавна и обично е безболна, понекогаш со осетливост на поткожнот ...