Топ-100
Back

ⓘ Науката и технологијата - Институт за современи композити и роботика, Меѓународен систем на мерни единици, Применета физика, Борис Патон, Ѓулхан, парк, Научник ..
                                               

Институт за современи композити и роботика

Институтот за современи композити и роботика е првиот приватен институт на Балканот од оваа област. Институтот во рамките на европскиот истражувачки простор е единствениот кој ги има петте клучни технологии за развој на современи композити за индустријата на авиони, за вселенската индустрија, како и за индустријата на гас и нафта за да се обезбеди нов и поекономичен транспорт и складирање на енергија. Целта на институтот е да изгради соодветна истражувачка инфраструктура која ќе ја развие науката во областа на современите композити и роботика преку интердисциплинарен пристап, со посебен ак ...

                                               

Меѓународен систем на мерни единици

Меѓународниот систем на единици - современиот облик на метричкиот систем и е заснован на 7 основни и 2 дополнителни физички величини и единици. Овој систем е најкористениот мерен систем во светот, највеќе во трговијата и речиси целосно во науката. Стариот метрички систем содржеше неколку групи на единици. SI е развиен во 1960 година од стариот систем метар-килограм-секунда mks, наспроти системот цантиметар-грам-секунда cmgs кој имаше повеќе варијанти. Бидејќи SI не е постојан, тој е менлив комплет од стандарди во кој се создаваат единици и дефинициите се менуваат според меѓународна согласн ...

                                               

Применета физика

Применета физика - општ поим за физиката чии истражувања се насочени кон определена техничка или практична примена. Се смета за мост меѓу физиката и инженерството. Разликата меѓу "применета" и "теориска" физика се состои во повеќе чинители како поттикот и ставот на научникот и тоа каков е односот со технологијата или науката што се опфаќа со таа работа. За разлика од инженерството, приментата физика не се занимава со осмислување или изработка на нешто конкретно, туку со спроведување на истражувања или опити кои би овозможиле развој на нова технологија или решавање на некој проблем. Со друг ...

                                               

Борис Патон

Борис Евгениевич Патон е истакнат, светски познат и признат научник во подрачјето на заварувањето, металургијата и технологијата на метали. Тој е автор на бројни научни придонеси во природните и техничките науки и на врвни технологии создадени врз нив. Својствена му е исклучителната способност за согледување на идните текови на развојот на науката, со што одигрува пресудна улога во одредени етапи на научно-техничкиот развој на својата земја и пошироко. Акад. Б. Е. Патон е долгогодишен претседател на Националната академија на науките на Украина, којашто, под негово раководство, израснува во ...

                                               

Ѓулхан (парк)

Паркот Ѓулхан е историски градски парк во кој се наоѓа во областа Еминоину во Истанбул, Турција, во непосредна близина на Топкапи-сарај. Овој парк воедно е и најстариот парк во градот. Паркот некогаш бил дел од надворешната градина на Топкапи-сарај и претежно се состоел од забел. Дел од паркот за јавноста бил отворен во 1912 година. Во паркот имало отворено неколку кафулиња, ресторани и зоолошка градина. Првата статуа на Ататурк била подигната токму во овој парк во 1926 година. Паркот бил подлежен на реновирање во последните неколку години. Била отстранета зоолошката градина. Некои од дрвј ...

                                               

Научник

Научник - личност која преку систематски активности се стекнува знаења. Во поограничена смисла, научник може да се однесува на поединец кој користи научни методи. Личноста може да биде стручна во едно или повеќе полиња од науката. Во оваа статија е за потесната смисла на зборот научник. Научникот спроведува изртражувања за поподробно разбирање на природата, вклучувајќи физички, математички и општествении подрачја. Филозофијата е далечна активност која начелно не се смета за наука. Филозофите целат да обезбедат сеопфатни сфаќања од нематеријални аспекти од реалноста и искуствата што не можа ...