Топ-100
Back

ⓘ Уметност - Факултет за музичка уметност - Скопје, Праисториска уметност, Дигитална уметност, на Третиот Рајх, Готска уметност, Современа уметност, Барок ..
                                               

Факултет за музичка уметност - Скопје

Факултетот за музичка уметност – Скопје е јавна високообразовна установа која врши високообразна, научно-истражувачка, уметничка и применувачка дејност од областа на музичката уметност. ФМУ - Скопје својата дејност ја врши во состав на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" во Скопје.

                                               

Праисториска уметност

Праисториската уметност или предисторискат уметност ја проучува археологијата, за разлика од уметноста во временскиот период која спаѓа во историја и која ја проучува историјата на уметноста. Праисторијата е временски период кој трае до појавата на првите писма, за што, со помош на материјални траги од културата, археологијата создава приказни за настаните. Во праисторијата се пронаоѓаат предмети кои се алатки и предмети кои имаат функција, но немаат корисност. Тоа се ритуални и магиски предмети. До скоро, најстаро уметничко дело на светот било парче накит - мали продупчени школки кои се с ...

                                               

Дигитална уметност

Дигитална уметност е општ термин за низа разновидни уметнички практики кои користат дигитална технологија. Други синоними кои се користат се компјутерска уметност и мултимедијална уметност. Дигиталната уметност е дел од пошироката категорија на уметност во нови медиуми. Дигиталната технологија влијае врз трансформирање на традиционалните уметнички техники како сликарството, цртежот и скулптурата, истовремено создавајќи и нови уметнички форми, како што се нет уметност, дигитална инсталациска уметност, и виртуелна реалност, кои веќе се прифатени уметнички практики. Во поширока смисла, поимот ...

                                               

Уметност на Третиот Рајх

Уметноста на Третиот Рајх, односно официјално одобрената уметност создавана во нацистичка Германија помеѓу 1933 и 1945 година, го користела стилот романтичен реализам заснован на класични модели. Нацистите ги забранувале модерните стилови како изродени и промовирале слики и вајари кои биле тесно традиционални на изглед ги воздигнувале вредностите на идеологијата заснована на концептот "крв и почва", односно расна чистота, милитаризам и послушност. Други популарни теми за нацистичката уметност биле народот на работа во полињата, враќањето кон едноставните вредности на љубов кон татковината, ...

                                               

Готска уметност

Готика или готска уметност претставувала средновековна уметност која опстојувала околу 200 години. Нејзините зачетоци се во Франција, по 12 век, како следбеничка на романтичното движење, се јавува најпрвин во архитектурата прин изработка на катедралите. По 14 век еволуира во нешто што се нарекува Интернационална готика како еден природен стил кој продолжува и во 15 век каде што се пренесува во ренесансната уметност. Примарно, готиката наоѓа примена во изработката на скулптурите, витражот, резбарството, фреско-сликарството и манискриптите. Преку готската уметност е прикажана една цела прика ...

                                               

Современа уметност

Под современа уметност подразбираме уметност која ја создаваат современиците и онаа уметност која ја перципираат современици, и бидејќи не постои цврста рамка за современо, така не постои правило за нејзина пристапност и временска ограниченост. Слични значења во овој контекст имаат и поимот актуелна уметност и англискиот поим contemporary art. Овој поим се употеребува за да се избегнал изразот модерна уметност. Во секојдневниот говор под поимот модерно, па и помодно го подразбираме онаа што моментално може да им се допадне на повеќето луѓе, а што може да се замени со изразот современо. Ови ...

                                               

Барок

Барокот се појавува кон крајот на XVII век во Европа, во периодот кога се афирмираат големите национални монархии. Италија во овој период е расцепкана и политички слаба, а Рим и понатаму е центар на уметноста. Црквата била принудена да се спротистави на реформацијата, а промените во уметноста доведуваат до раѓањето на новиот стил, барок. Бегајќи од затворените форми, архитектите и вајарите бараат нови димезии на изразување и создаваат раскошни дела преполни со сценски иновации и движење. Сликарите и понатаму во центарот на вниманието ги сместуваат религиозните содржини, но се во потрага за ...

                                               

Барокна архитектура

Барокната архитектура е крајно динамизирана. Фасадите се вознемирени и богати со ниши, столпови, волути, а препознатливите елементи се елипса, конкавност – конвексност и општата разиграност на масата. Барок- "baluka" – значи перла, се е богато и китесто, треба да се потврди моќта на црквата и нејзиниот сјај. Барокните композиции се со големи дименѕии. Се јавуват голем број на материјали. Барок се формирал од темата која го терла човекот на размислување, и оние кои требало да го дирнат човекот и да го натераат на размислување за потребата на вера. Црквата со свите средства се трудела да ја ...

                                               

Видео уметност

Видео уметност е автономна уметничка дисциплина во современата уметност. Користи телевизиска техника и технологија, експериментира во областа на електронската слика и звук и воведува специфичен визуелен јазик. Почетоците се врзуваат за уметничките движења на шеесеттите и седумдесеттите години на XX век, кога уметници во светот почнале да користат: камера, рекордер, монитор и видеолента. Од 21 век овие медиуми сè повеќе се заменуваат со хард диск, ДВД и др. Во Република Македонија првите видеопрезентации 1984 и 1985 ги организирал Музејот на современа уметност, а во 1986 Македонската телеви ...

                                               

Водач и следач (танц)

Водач и следач се улогите на двата партнера во некои типови на партнерски танци. Кога парот е од различни родови, традиционално машкиот танчер е водач, а партнерката е следач. Водачот е типично одговорен за водење на парот и иницирање на нови танцови варијации, а во случај на импровизирани и друштвени танци и за одредување на танцовите варијации. Следачот е одговорен за одредување на стилизацијата на танцот и има целосна слобода во оставањето на свој уметнички белег. Водачот ги комуницира своите избори на следачот преку лесни физички и визуелни сигнали, при што парот изгледа координирано и ...

Users also searched:

...
...
...