Топ-100
Back

ⓘ Деловно работење - Здравко Рафаиловски, Архивски знаци, Кралско друштво, CNN, Мало претпријатие, Назнака за дигитални објекти, Деловна комуникација, Клиент ..
                                               

Здравко Рафаиловски

Рафаиловски завршил основно училиште во селото Маврови Анови, додека со средно образование се стекнал во Градежниот училиштен центар во Скопје. Во 1975 година дипломирал на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на тема "Собрание на град Гостивар" под менторство на професорот Борис Чипан. По дипломирањето се вработил во оперативата на Г.П. "Гранит" во Неготино. Истата година преминал во проектантската организација "Мавровопроект" на Г.П. "Маврово" од Скопје. Од 2004 година продолжил да работи во истата организација под новото име "Прима инженеринг" ДОО. Во "Мавровопроект" работел со т ...

                                               

Архивски знаци

0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на електронски документи резервни заштитни примероци, пренесување и сл;

                                               

Кралско друштво

Кралско друштво, полн назив: "Претседателот, Советот и Членовите на лондонското Кралско друштво за развој на знаењето за природата" - национална академија на науките на Велика Британија и најстара постоечка оргнизација од овој вид во светот. Основано е во 1660 г. со повелба на кралот Чарлс II. Покрај улогата а академија, друштвото претставува советодавно тело на владата и обезбедува средства за научни истражувања за поединци, организации и претпријатија. Со друштвото управува совет на чие чело стои преседателот согласно низа статути и трајни налози. Советниците и претседателот се бираат од ...

                                               

CNN

Си-Ен-Ен е американски телевизиски канал заснован врз основа на вести, е во сопственост на "WarnerMedia" на AT&T. Си-Ен-Ен беше основан во 1980 година од страна на американскиот сопственик на медиуми Тед Турнер како 24-часовен канал со кабелски вести. По неговото лансирање во 1980 година, Си-Ен-Ен беше првиот телевизиски канал што обезбеди 24-часовно покривање на вестите и беше првиот сеопфатен телевизиски канал во Соединетите држави. Додека канал има голем број на здужувања, Си-Ен-Ен емитува главно од 30 Худсон Јардс во Њујорк, и има студија во Вашингтон и Лос Анџелес. Неговото седишт ...

                                               

Мало претпријатие

Со цел да се подобри пристапот кон претприемништвото во Европската Унија, да се поедностави законската и политичката средина за малите и средни претпријатија, како и да се отстранат сите останати пречки за нивниот развој донесен е Актот за мали претпријатија за Европа. Тој претставува сеопфатна рамка за политиката на Европската Унија кон малите и средни претпријатија. Главните приоритети на актот се: пристап до пазари и интернационализација. помал регулаторен товар; пристап до финансии; и промовирање на претприемништвото; Актот не е законско барање, туку водич кон низа мерки коишто секоја ...

                                               

Назнака за дигитални објекти

Назнака за дигитални објекти - низа од знаци што служат за единствено препознавање на електронски документи и други објекти. Метаподатоците за објектот се складираат во прилог на DOI-називот и местото кајшто може да се најде објектот. DOI на документот е постојано, додека местото и другите податоци можат да се менуваат. Упатувањето на еден документ преку DOI provides постабилна врска отколку преку URL-адреса, бидејќи ако се промени URL-адресата, објектот и понатаму е може да се пронајде, а издавачот само треба да го поднови тој податок. Меѓутоа, за разлика од URL-адресите, системот DOI не ...

                                               

Деловна комуникација

Деловната комуникација е размена на информации помеѓу луѓето во и надвор од една организација која се изведува за комерцијална корист на организацијата. Таа, исто така може да се дефинира како пренесување на информации во рамките на бизнисот од страна на нејзините луѓе.

                                               

Деловна етика

Етиката тешко се дефинира на прецизен начин. Во генерална смисла етиката е код на морални принципи и вредности кои го насочуваат однесувањето на поединецот или групата кон почитување на тоа што е правилно или погрешно. Етиката ги поставува стандардите за тоа што е добро или лошо во водењето и во одлучувањето. Етиката се справува со внатрешните вредности кои се дел од организациската култура ги обликува одлуките вклучувајќи ја социјалната одговорност со почит кон надворешната околина. Денес етикатa е важен дел од секоја компанија, за успешна примена на етиката во секојдневното работење се ф ...

                                               

Клиент

Клиент е лицето, најчесто регистрирано правно лице кое работи на профитна основа, кое со попуст ги пренесува на факторот своите нестасани договорни краткорочни парични побарувања.

                                               

Партнерство

Партнерство или ортаклак е здружување поради заеднички цели и интерси. Партнерските односи најчесто опфаќаат преземање на некој заеднички потфат, учество на поголем број луѓе или остварување една или повеќе заеднички цели. На локално ниво се повеќе се сметаат за важни партнерства на владиниот, невладиниот и приватниот сектор, со што се овозможуваат подобри услуги и поголемо учество на корисниците. Правно се регулираат со договорни односи.

                                               

Деловен план

Бизнис планот е формален извештај составен од одредени цели, причините заради кои се верува дека тие цели се достижни, и план за постигнување на тие цели. Исто така бизнис планот може да содржи и задни информации за организацијата или тимот кој се обидува да ги постигне тие цели. Бизнис целите може да се дефинираат како цели на профитни и цели на непрофитни организации. Профитните бизнис планови типично се фокусираат на финансиските цели, како што се профит или создавање на богатство. Непрофитните бизнис планови и бизнис плановите на владинита агенција тежнеат кон фокусирање врз организаци ...