Топ-100
Back

ⓘ Животна средина - Служба за заштита на природата, Шведска, Просторен план на Република Македонија, Демократска обнова на Македонија, Еколошка економија ..
                                               

Служба за заштита на природата (Шведска)

Службата за заштита на природата е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за заштита на животната средина и нивно спроведување. Основана е во 1967 и е под надлежност на Министерството за животна средина на Шведска. Меѓу другото, службата раководи и со националните паркови во земјата. Ова е преглед на шеснаесетте еколошки цели на државата нетоксична животна околина богати и разновидни на растителните и животинските организми разновидни земјоделски предели заштитна озонска обвивка бујни мочуришта намалена засегнатост на климата врамнотежена морска околин ...

                                               

Просторен план на Република Македонија

Просторен план на Република Македонија се донесува за територијата на целата држава и претставува стратегија за просторен развој на Републиката, кој дава насоки за намената, користењето, заштитата, организацијата, уредувањето и управувањето со просторот на државата. Во Просторен план на Република Македонија се врши планирање на просторот за период од најмалку петнаесет години. Генералните урбанистички планови мора да бидат во согласност со даденостите од Просторниот план.

                                               

Демократска обнова на Македонија

Демократска обнова на Македонија е македонска политичка партија на зелената опција. ДОМ била основана на 26 ноември 2005 година, а своето основачко собрание го одржа во Скопје на 28 јануари 2006 година. Тогаш за претседател на партијата беше избрана Лилјана Поповска, која, по своето повлекување од Либерално демократската партија, беше главниот иницијатор на ДОМ. ДОМ по само неколку месеци од своето формирање учествуваше на Парламентарните избори во 2006 и на нив успеа да добие едно парламентарно место, пратеник стана претседателката на ДОМ Лилјана Поповска. На овие парламентарни избори ДОМ ...

                                               

Археологија на животната средина

Археологија на животната средина е наука која почнала да се развива кон средината на XX век и денес се има осамостоено како посебна дисциплина која има свои принципи, методи и техники. Познато е дека археологијата е наука за мртвите работи. Но покрај тоа постојат и голем број на пропратни елементи кои на изглед се чинат дека не се дел од "вистинската археологија". Понекогаш тие демонстрираат значаен придонес да разбереме каков бил животот на луѓето во минатото. Многу од овие т.н. неартефакти им припаѓаат на почвата, фосилите од растенијата и остатоците од животните. На прашањето што е тоа ...

                                               

Еколошка економија

Еколошка економија - прекудисциплинарно поле на академско истражување чија цел е решавање на меѓузависноста и коеволуцијата на човечката економија и природниот екосистем низ времето и просторот. Се разликува од економијата на животна средина, што е стандардна економска анализа за животната средина, со неговото третирање на економијата како подсистем на екосистемот и неговото нагласување за одржување на природниот капитал. Едно истражување спроведено од германски економисти покажало дека еколошката и економијата на животна средина се две различни школи на економската мисла, каде еколошката ...

                                               

Климагејт

Климагејт, е инцидент кој започнал во ноември 2009 година со хакирање на е-поштенскиот опслужувач што го користи Climatic Research Unit на Универзитетот на Источна Англија во Норич. Непознати лица украле и анонимно дистрибуирале над илјада е-поштенски пораки и други документи направени во текот на 13 години. Универзитет потврдил за настанот и изразил загриженост дека личните информации за поединцитете може да бидат компромитирани. Деталите за инцидентот биле пријавени во полицијата. Критичарите велат дека е-пораките ќе покажат дека постои премолчан договор помеѓу научниците кои се занимава ...

                                               

Принцов проект за дождовните шуми

Принцовиот проект за дождовните шуми е добротворна организација основана во октомври 2007 од НКВ Принцот од Велс. Овој проект има за цел да ја подигне свеста кај поединците и организациите за важната улога на шумите во подобрувањето и спречувањето на промената на климата, како и за преголемиот притисок на кој се изложени дождовните шуми предизвикани од порастот на цените на храната ширум светот, и сè поголемата глобална побарувачка на говедско месо, соја и палмино масло. Во светот постои сè повисока свест за итната потреба да се заштитат дождовните шуми, но и народите кои живеат и зависат ...

                                               

Самит за планетата Земја

Самит за планетата Земја - официјално Конференција на Обединетите нации за животна средина и развој претставува конференција одржана во Рио де Жанеиро од 3 до 14 јуни 1992 година за усогласување на еконoмскиот развој и заштитата на животната средина во светот. Тоа бил најголем собир на светски водачи во историјата на кој присуствувале 117 шефови на држави и претставници од 178 земји. Главни теми за дискусија биле: разновидноста на живиот свет, глобалното затоплување, одржливиот развој и заштита на тропските прашуми. Биле потпишани пет меѓународни спогодби, меѓу кои за разликите меѓу индуст ...

                                               

Стакленички гасови

Стакленичките гасови се гасови што придонесуваат за зголемување на ефектoт на стаклена градина кој влијае врз загревање на планетата Земја кое настанало со пореметување на енергетската рамнотежа помеѓу количина на зрачење кое од Сонцето го прима и во вселената го зрачи Земјината површина. Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, во последното столетие, засилен од човечките активности, се чини дека се претвора во сериозна закана. Овој ефект се јавува како резултат на зголемување на количината на зрачењето кое од површината на Земјата не може да биде емитирано ...

Users also searched:

...
...
...