Топ-100
Back

ⓘ Здравје - Здравствени науки, Х.Е.Р.А., Нада Поп-Јорданова, Ветерина, Максим V Цариградски, Медобросија, Фармацевтски-лабораториски техничар, Фитнес ..
                                               

Здравствени науки

Здравствена наука е применета наука која се занимава со здравје, а вклучува многу поддисциплини. Постојат два пристапа кон здравствената наука: проучувањето и истражувањето на човечкото тело и здравствено-поврзани предмети за да се разбере како луѓето функционираат, и употребата на тоа знаење за подобрување на здравјето и за превенција и лекување на болести. Здравстеното истражување се заснова на основните науки на биологија, хемија и физика како и голем број на мултидисциплинарни полиња на пр. медицинска социологија. Некои од другите истражувачки-ориентирани научни полиња кои имаат големи ...

                                               

Х.Е.Р.А.

Х.Е.Р.А. е непрофитна организација формирана со слободно здружување на граѓаните, со цел остварување на основното човеково право на жените, мажите и младите да бидат информирани и да можат слободно да го остваруваат својот избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје, како и застапување за обезбедување на тоа право.

                                               

Нада Поп-Јорданова

Нада Кожинкова Поп-Јорданова - македонски научник и професор од областа на медицината, психологијата, психосоматиката, член на МАНУ.

                                               

Ветерина

Ветерина е гранка на медицината која се занимава со превенција, дијагностика и лечење болести, пореметувања и повреди кај животните. Обемот на ветеринарската медицина е широк, ги покрива сите животнски видови, домашни и диви, со широк спектар на услови кои можат да влијаат на различни видови. Ветеринарна медицина е многу распространета, и со и без стручен надзор. Професионалната нега најчесто ја предводат ветеринари, но и ветеринарен техничари. Ветеринарната медицина помага на човековото здравје преку следење и контролирање на зоонозите болести кои се пренесуваат од животни на луѓе, на без ...

                                               

Максим V Цариградски

Тој се родил како Максимос Вапорцис во северна Турција, во градот Синоп во Кастамонискиот вилает, на крајбрежјето на Црното Море. Тој најпрво се образовал, под заштита на митрополитот Германос Каравангелис од Амасија, во Теолошкото училиште на Халките, Истанбул. Во 1918 бил назначен за ѓакон. Со ова напредување тој исто така станал учител во градското училиште во Тејра. Работел како архиѓакон под нарзор на митрополитите Грегориј Халкидонски и Јоаким Ефески. Во 1920 станал архиѓакон во самата Вселенска патријаршија. Во 1946 тој станал цариградски патријарх. Тој бил познат по неговите "левич ...

                                               

Медобросија

Mедобросија претставува густ, вискозен производ, со ароматичен мирис, и богат вкус јаткасти и шумски овошја и мед. Содржи специфични материи, различни видови на шеќери, а првенствено гликоза и фруктоза. Освен гликозата и фруктозата Медобросија содржи протеини, аминокиселини, ензими, органски киселини, повеќето витамини коишто му се потребни на човековиот организам, минерални материи, полен и други материи, а може да содржи и сахароза, малтоза и други полисахариди. Благодарение на големата содржина на прости шеќери, витамините, минералните материи, Медобросија претставува лесно стварлива хр ...

                                               

Фармацевтски-лабораториски техничар

Зборот фармација потекнува од зборот pharma кој бил користен во текот на 15-17 век. Сепак неговите оригинални корени потекнуваат од грчкиот збор Pharmakos што значи дрога или лек.

                                               

Фитнес

Фитнесот овозможува фантастична можност за одржување на здравјето на телото и духот. Билдерите прават големи мускули со кревање товар, и од масивноста на мускулите понекогаш не можат да трчаат. Сигурно, во тој спорт има и такви кои сакаат да го успорат зголемувањето на мускулите со користење на потенцијално опасни допинг супстанци, како хормоналните препарати. Прекумерното развивање на телото на денешните билдери не е можно без користење на хемиски супстанци. Определувањето на супстанци притоа се сретнува доста често, затоа што се почесто се стигнува, и не само преку првите билдери до неса ...

Users also searched:

...
...
...